Ünvanı:

Arş. Gör.

 

Adı Soyadı:

Figen YILDIRIM

Doğum Yeri ve Tarihi:

Şanlıurfa-1982

Bölüm:

İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

E-Posta: figenyildirim@kilis.edu.tr

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1720

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Gaziantep Üniversitesi

1999 - 2003

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

2005 - 2008

Doktora

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı

2009 - 2013

Yrd. Doç. Dr

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği A.B.D.

2013 - Devam Ediyor

Doç. Dr.

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER
Yrd. Doç. Dr. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği A.B.D. 2013 - Devam Ediyor
Arş. Gör. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği A.B.D. 2007 - 2013

Arş. Gör.

Gaziantep Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği A.B.D.

2004 - 2007

İDARİ GÖREVLER
  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdür V.

2008 - 2009

YABANCI DİL BİLGİSİ
  • İngilizce
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci
Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

2013-2014

Bahar 

Okul Deneyimi

1

4

 

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

2

0

 

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

 

Öğretim Teknikleri ve Materyal Tasarımı

2

2

 

Öğretmenlik Uygulaması II

2

6

 

Tez Çalışması

0

0

 

Güzel Yazı Teknikleri

1

2

 

Sosyal Bilgiler Öğretimi

3

0

 

 

 

2014-2015

Bahar

Okul Deneyimi

1

4

 

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

2

0

 

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

 

Öğretim Teknikleri ve Materyal Tasarımı

2

2

 

Öğretmenlik Uygulaması II

2

6

 

Güzel Yazı Teknikleri

1

2

 

2015-2016

Güz

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

 

Hayat Bilgisi Öğretimi

3

0

 

Okul Deneyimi

1

4

 

Öğretmenlik Uygulaması II

2

6

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
 
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
  • Bitlis Ahlat Güzelsu Köyü İÖO Sınıf Öğretmeni
2003
AKADEMİK İLGİLERİ
  • Eğitim Programı
  • Örtük program
  • Sınıf Öğretmenlerinin Stres kaynakları
YAYINLAR-ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Gömleksiz ,M., Yıldırım.F., Yetkiner,A.,(2011) Hayat Bilgisi Dersinde Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri ISSN:1306-3111 Journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0338.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
B1. Yıldırım, F. Eken, M.,(2014) İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerine Yönelik Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi (Kilis İli Örneği) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/8, s.13-31.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
C1.Yıldırım, F., “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sevginin Eğitimde Önemine İlişkin Görüşleri”, I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, 16-17 Mayıs Kilis, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınları, Kilis,  2013, s.410-420.
C2.Yıldırım, F.,Külekçi, E., “Öğretmen Adaylarının Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği)”, I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, 16-17 Mayıs Kilis, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınları, Kilis,  2013, s.420-430.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
D1.Yıldırım.F.,Buluç,B.,(2009) Sınıf Öğretmenlerinin Stres Kaynakları ve Başetme Yolları 18.Eğitim Bilimleri Kurultayı 1-3 Ekim 2009 İzmir-Türkiye.
D2.Yıldırım.F.,Yıldırım,E.,(2015). Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarında Örtük Program, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-18 Nisan, Niğde.

Gömleksiz ,M., Yıldırım.F., Yetkiner,A.,(2011) Hayat Bilgisi Dersinde Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri ISSN:1306-3111 Journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0338.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
Yıldırım.F.,Buluç,B.,(2009) Sınıf Öğretmenlerinin Stres Kaynakları ve Başetme Yolları 18.Eğitim Bilimleri Kurultayı 1-3 Ekim 2009 İzmir-Türkiye.

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
 
ÖDÜLLER
 
BİLGİSAYAR BECERİLERİ