Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

Adı Soyadı:

Halil ÖZŞAVLI

Doğum Yeri ve Tarihi:

Viranşehir - 1981

Bölüm:

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü / Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

E-Posta:

halil-ozsavli @ hotmail.com
halilozsavli @ kilis.edu.tr

Website:

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1736

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İnönüÜniversitesi

1999-2003

Yüksek Lisans

Fen-Edebiyat Tarih - Harran Üniversitesi

2007-2010

Doktora

Yakınçağ Tarihi - Hacettepe Üniversitesi

2010-2014

Yrd. Doç. Dr

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler A.B.D

2014-Devam Ediyor

Doç. Dr

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER
Yrd. Doç. Dr Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler A.B.D 2014-Devam Ediyor

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler A.B.D

2009-2014

Misafir Araştırmacı Ermeni Araştırmaları Merkezi, Univesity of Michigan, Ann Arbor, ABD 2010-2011
Misafir Araştırmacı 2011-2012 Yaz Dönemi Ermenistan-Erivan Ermenice Dil Eğitimi 2011-2012
Misafir Araştırmacı Ermeni Araştırmaları Merkezi, Univesity of Michigan, Dearnborn, ABD 2013-2014
İDARİ GÖREVLER
 

 

YABANCI DİL BİLGİSİ
 • İngilizce (iyi derecede)
 • Ermenice (iyi derece)
 • Arapça (iyi derecede)
 • Fransızca (başlangıç seviyesinde)

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2004-2015

Bahar

Çağdaş Dünya Tarihi

Türk Modernleşme Tarihi

Türk Kültür Tarihi

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
 • Sosyal Bilgiler Öğretmeni, M.E.B , Konya

2006-2008

 • Sosyal Bilgiler Öğretmeni, M.E.B , Siirt

2005-2006

 • Sosyal Bilgiler Öğretmeni, M.E.B , Urfa

2003-2005

AKADEMİK İLGİLERİ
 • 19.YY Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri
 • Ermeni Tehciri
 • Ermeni Dil ve Edebiyatı
 • Orta Doğu'da Osmanlı Hakimiyeti
SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

KİTAP VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Özşavlı H., "Urfa Ermenileri (Sosyal-Siyasi Ve Kültürel Hayat)", Gazi Kitabevi, Ankara, 2013.
 • Özşavlı H., "Evliya Çelebi'nin İzinde", Evliya Çelebi'nin İzinde Halep, Yakup Deliömeroğlu, Ed., Bengü Yayınevi, Ankara, ss.59-99, 2012 (kitap bölümü)
 • Özşavlı H., “Bir Makûs Talih; Göç ve Sürgün, Ermenilerin Tarih Boyunca Maruz Kaldıkları Göç ve Sürgünler Üzerine Bir İnceleme”, (Türk Tarih Kurumu  Tarihte Türk-Ermeni İlişkileri Külliyatı, Yayında).

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Özşavlı H., “Türkiye’den Son Toplu Ermeni Göçü; Sancak Ermenilerinin Suriye ve Lübnan’a Göçürülmesi 1938-1939, (Belleten Dergisi 2016, Yayında)
 • Özşavlı H., “İngilizlerin İşgal Ettikleri Topraklarda Yaptığı Arkeolojik Kazılar Ve Savaş Sırasında Yurt Dışına Götürülen Tarihi Eserler”, (Belleten Dergisi 2016, Yayında).
 • Özşavlı H., “Ermeni Araştırmalarında İhmal Edilen Kaynaklar; Ermenice Hatıratlar, Süreli Yayınlar ve Diğer Eserler”, (Belleten Dergisi 2017.(Yayında).
 • Özşavlı H., “İzmir’i İşgalleri Sırasında Yunanların Müslüman-Türk Halka Yaptıkları Katliamlara İlişkin Bir İngiliz Arşiv Belgesi”, (Belgeler Dergisi 2016, Yayında).
 • Özşavlı H., "1895 Antep Ermeni Olayları", The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.5, pp.951-969, 2012.
 • Özşavlı H., "Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus - Ermeni İlişkileri", The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.5, pp.243-268, 2012.
 • Özşavlı H., "Cemil Meriç'in Eserlerinde Ahmet Cevdet Paşa", The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.2, pp.27-32, 2009.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Özşavlı H., “Lübnan Ermeni Cemaatinin Oluşumu; Nüfus ve Göçler 1914-1930”, Yeni Türkiye Dergisi, say., 84, (Orta Doğu  Özel Sayısı III), Ocak-Haziran, 2016, s., 848-864.
 • Özşavlı H., "Ermeni Milliyetçilik Hareketlerinin Doğuşu, Taşnak-İttihat ve Terakki İttifakı", Ermeni Araştırmaları, say. 41,  ss.141-190, 2012.
 • Özşavlı H., “Cemal Paşa ve Ayn-Tura Yetimhanesi” Yeni Türkiye Dergisi, say., 63, (Ermeni Meselesi Özel Sayısı V), Eylül-Aralık, 2014, s., 2998-3006.
 • Özşavlı H., “ Ermeni Diasporasının Yapısı ve Ortadoğu’daki Ermeni Diasporaları”, Yeni Türkiye Dergisi, say., 64, (Ermeni Meselesi Özel Sayısı V), Eylül-Aralık, 2014, s., 3555-3578.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) OLARAK BASILAN BİLDİRİLER

 • Özşavlı H., “Abdülhamid Dönemi Osmanlı Karşıtı Bir Misyoner Propagandası; Ermeni Yetimleri”, (Erzurum Atatürk Ünv, II. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu, Mayıs 2015, Yayında)
 • Özşavlı H., Fransız Manda İdaresi Altında Suriye ve Lübnan’da Ermenilerin Yeniden İskâni 1926-1935”, (Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Uluslararası Ermeni Sorunu: Sanallık ve Gerçeklik Sempozyumu, Ankara, Mayıs 2015, Yayında)
 • Özşavlı H., “I. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Dışına Ermeni Göçleri 1918-1930”, Türk Tarih Kurumu Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu, İzmir, 12-15 Kasım 2015, Yayında)
 • Özşavlı H., “Ermenice Kaynak ve Hatıratlar Işığında Ermeni Lejyonu Ve Ermeni Gönüllü Hareketi”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, "Türk–Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi Uluslararası Sempozyumu, Bitlis , 12-14 Mayıs 2016.
 • Özşavlı H., “Almanların Irak’tan Götürdükleri Tarihi Eserlere İlişkin Bazı İngiliz Arşiv Belgeleri”, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, "Kutü’l-Amâre Zaferi’nin 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu”, Mardin, 28-29 Nisan 2016.
 • Özşavlı H., “Osmanlı Ermeni Basını Tanzimat’tan Ermeni Milli Nizamnamesine Kadar 1839-1860”, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi,Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 19-21 Ekim 2016.
 • Özşavlı H., “Fransız Manda İdaresinin Ermenilerie Sağladığı Siyasi Ayrıcalılar 1921-1929”, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, "Sykes-Picot Gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu”, 1-3 Aralık Ankara. 2016.
 • Özşavlı H., “Türkiye’den Göç Eden Osmanlı Ermenileri Tarafından Yazılan Hatıratların Ermeni Araştırmaları Ve Türk Tarihçiliği Açısından Önemi”, Türk Tarih Kurumu Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Nisan 2017 (Bildiri kabul edilmiştir).
 • Özşavlı H., “Urfa Ermenilerinde Nişan, Düğün ve Cenaze Adetleri”,  II. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu; “Osmanlı Belge ve Kaynaklarında Urfa”, 00-12 Mart Şanlıurfa 2017 (Bildiri kabul edilmiştir).

ATIFLAR

 1. Sakin Serdar,  Minas Çeraz’ın (Minasse Tcheraz) Avrupa Temasları ve Berlin Kongresi İzlenimleri, Akademik Bakış, Akademik Bakış, Cilt 8 Sayı 16, Yaz 2015; Halil Özşavlı, “Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), C. 5, S. 2, Nisan 2012, s. 260.
 2. Meral Kuzgun, Ermeni Propagandası Çatısı Altında (1895-1896) Ermeni Olaylarına Genel Bakış ve Amerikan Kızılhaç Heyeti’nin Faaliyetleri, Yen Türkiye Dergisi, Ermeni Meselesi Özel Sayısı II,; Halil Özşavlı, "1895 Antep Ermeni Olayları", The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.5, Issue 8, 2012, s., 963.
 3. Mustafa Acar-Hatice Bıyık,  Bir Çağın Vicdanı, Seraâzad Düşünceli Münzevi Yıldız: Cemil Meriç,  KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si 16 (27): 28-33, 2014; ÖZŞAVLI, Halil (2009). Cemil Meriç’in Eserlerinde Ahmet Cevdet Paşa, The Journal Of Academic Social Science Studies, Vol. 2, Issue 2, Ankara, ss, 27-32.
 4. Ramazan Erhan Güllü, 1895-1896 Ermeni İsyanlarının Osmanlı Vilayet İdaresine Etkileri-Halep Örneği-, OTAM, 32/Güz 2012; Halil Özsavlı, Urfa Ermeni Olayları (1880-1920), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa 2011, s. 32-49.
 5. Muhittin Eliaçık,  Ermeni İsyanları Karşısında Bölge Ahalisi ve Diyarbakır Ahalisinin Tavrı, YENİ TÜRKİYE 60/2014; Halil Özşavlı, 1895 Antep Ermeni Olayları, JASSS, Volume 5, Issue 8, 2012, s.964-964.
 6. Adem Ölmez, Ölüm ve Zulmün Üç Hali; Birinci Dünya Savaşı’nda Bitlis Cephesi, Akademik İncelemeler Dergisi  Cilt : 9, Sayı: 2, Yıl: 2014, s., 5;Halil Özşavli, Urfa Ermenileri, (Ankara: Gazi Kitabevi, 2013), s.110.
 7. Özlem Genç, II. Tigranes Döneminde Roma-Armenia İlişkileri, The Journal of Academic Social Science Studies, No: 45,  Spring, III 2016, s.,247-256; Halil Özşavlı, "Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Kadar Rus-Ermeni İlişkileri" Journal of Academic Social Science Studies, C/S. 5(2),Temmuz 2012, s. 244. 

VERDİĞİ SEMİNERLER VE KONFERANSLAR

1. Hocalı Katliamı, 28 Şubat 2015, Kilis 7 Aralık Ünv. Rektörlük Konferans Salonu
2. Osmanlı Devleti’nin Ermeni Meselesi, 9 Aralık 2015, Bağdat, Bağdat Ünv. Edebiyat Fak.
3. Osmanlı Devleti Arşivlerinde Irak Tarihi ile İlgili Kaynaklar, 10 Aralık 2015, Bağdat, Al-Mustansariyyah  Ünv. Eğitim Fakültesi
4. I. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Dışına Gayrimüslim Göçleri, 23 Aralık 2015, Kilis 7 Aralık Ünv. Fen-Edebiyat Fak.
5. I. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Dışına Ermeni Göçleri, 13 Şubat 2016, Ankara, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi.

 
ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
 
ÖDÜLLER
 
BİLGİSAYAR BECERİLERİ