Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

Adı Soyadı:

Hülya DEDE KUTU

Doğum Yeri ve Tarihi:

Alanya/Antalya - 1981

Birimi / Bölümü:

M.R. Eğitim Fakültesi / Fen Bilgisi Eğitimi

E-Posta: hulyakutu @ kilis.edu.tr

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1727

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Kimya Öğretmenliği, Atatürk Üniversitesi

2004

Yüksek Lisans

Kimya Öğretmenliği, Atatürk Üniversitesi

2004

Doktora

Kimya Eğitimi, Atatürk Üniversitesi

2011

Yrd. Doç. Dr.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi / İlköğretim Bölümü /Fen Bilgisi Eğitimi A.B Dalı

2011- Devam Ediyor

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER
Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi 2009 - 2011
Yrd. Doç. Dr. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi / İlköğretim Bölümü /Fen Bilgisi Eğitimi A.B Dalı 2011 - Devam Ediyor
İDARİ GÖREVLER
   
YABANCI DİL BİLGİSİ
İngilizce – 70 (ÜDS)
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

Lisans ve Lisans Üstü Düzeyinde Verdiği Dersler

Genel Kimya I-II

Bilgisayar I-II

Genel Kimya Laboratuarı I-II

Çevre Sorunları (Seçmeli)

Ölçme ve Değerlendirme

Fen ve Doğa Etkinlikleri (Seçmeli)

Eğitim Psikolojisi

Araştırma Projesi

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Topluma Hizmet Uygulamaları

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Okul Deneyimi

Çevre Bilimi

Öğretmenlik Uygulaması

HAKEMLİKLER
 • Yurtiçi Hakemli Dergi: Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 • Yurtiçi Hakemli Dergi: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
 • Arş. Gör. (2009-2011) - Atatürk Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D.
AKADEMİK İLGİLERİ
 
SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

 

Uluslararası kitaplar veya kitap bölümleri
Sözbilir, M., Kutu, H., & Yaşar, M.D. (Accepted). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon & D. Jorde (Eds). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe (pp.xx-xx). Rotterdam: Sense Publishers.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22. Online [http://www.usca.edu/essays].


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Öğretim Materyalleri Motivasyon Anketinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 292-312.

Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeliyle 9. Sınıf Kimya Dersi “Hayatımızda Kimya” Ünitesinin Öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 26-62.

Kutu, H. & Sözbilir, M. (2012). Kimya öğretiminde web destek aracı olarak Moodle öğretim yönetim sisteminin kullanılabilirliği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 437-458.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
Kutu, H., & Sozbilir, M. (2008, July). A model for computer supported context-based chemistry teaching based on ARCS motivation model, Poster presented at the 9th European Conference on Research in Chemistry Education, Istanbul/Turkey.
Kutu, H., & Sozbilir, M. (2010, June). The effect of “Context-based ARCS Model” on secondary school students’ success, motivation and attitudes towards chemistry. Poster presented at the 10th European Conference on Research in Chemistry Education, Krakow/Poland.
Kutu, H., & Sozbilir, M. (2010, August). Utilization of blended learning in chemistry teaching at secondary school. Paper presented at the 21st International Conference on Chemical Education, Taipei, Taiwan.
Kutu, H. & Sozbilir, M. (2011, July-August). Students' views of context-based ARCS instruction model in high school chemistry. Paper presented at the 43rd IUPAC world Chemistry Congress, San Juan/Puerto Rico.
Sozbilir, M., Kutu, H., & Yasar, M.D. (2011, July-August). Rise of chemistry education research in Turkey: What are the challenges? Paper presented at the 43rd IUPAC world Chemistry Congress, San Juan/Puerto Rico.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H., & Yıldırım, A. (2007, Haziran). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) öğretim yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları. 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İstanbul.
Kutu, H., & Sözbilir M. (2008, Ağustos). ARCS motivasyon modeline dayalı bilgisayar destekli yaşam temelli kimya öğretimi modeli tasarımı. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Bolu
Kutu, H., & Sözbilir, M. (2010, Eylül). Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modelinin öğrencilerin başarı, motivasyon ve tutumları üzerine etkisi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.
Sözbilir, M., Kutu, H., Yaşar, M.D., & Arpacık, Ö. (2010, Eylül).  Türk fen eğitimi araştırmalarında genel eğilimler: bir içerik analizi çalışması. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.
Sözbilir, M., Kutu, H., Yaşar, M.D., & Arpacık, Ö. (2010, Eylül).  Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarında genel eğilimler. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.
Yeşildağ, F. Akçay, A., Varışoğlu, B., Bayrak, N., Baran, M., Aydın, G., Bayram, Ö., Kutu, H., Sözbilir, M., & Göktaş, Y. (2010, Eylül).  Ülkemizde eğitim bilimleri alanındaki araştırmalar: bir içerik analizi çalışması. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.
Kutu, H., & Sözbilir, M. (2010, Eylül). Kimya öğretiminde harmanlanmış bir öğretim aracı olarak Moodle kullanımı. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulan sözlü bildiri, Lefkoşa, Kıbrıs.
Kutu, H., Akçalı, F., & Sözbilir, M. (2011, Temmuz). Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeliyle 9.sınıf kimya öğretim programında yer alan “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi, Erzurum.
Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2011, Temmuz). Dünyada ve Türkiye’de Kimya Eğitimi Araştırmalarının Durumu. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Erzurum.
Kutu, H., Yaşar, M.D., & Sözbilir,M. (2011, Temmuz). Yaşam Temelli Yaklaşıma yönelik öğretim üyelerinin görüşleri: Erzurum örneği. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Erzurum.
Sözbilir, M. & Kutu, H. (2011, Temmuz). Öğretim Materyalleri Motivasyon Anketinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Erzurum.
Kutu, H., İlhan, N. & Yılmaz, Z.A. (2012, Haziran). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarını Takip Etme Durumlarının Öz Yeterlik İnançları Açısından İncelenmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
İlhan, N., Kutu, H., & Yılmaz, Z.A. (2012, Haziran). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumları ve Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
Yılmaz, Z.A., İlhan, N., & Kutu, H. (2012, Haziran). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Fen eğitimi Alanındaki Yeniliklere Ulaşmaları ve Kullanma Durumlarının İncelenmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
Sungur, K., Yılmaz, Z.A., Kutu, H. & İlhan, N. (2012, Haziran). Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.

 

Kitap Veya Kitap Bölümleri

Uluslararası Yazılan Kitap veya Kitap Bölümleri:

 • Sözbilir, M., Kutu, H., & Yaşar, M.D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon & D. Jorde (Eds). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.

Ulusal Yazılan Kitap veya Kitap Bölümleri:

Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2013). Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu ve eğilimler. M. Sözbilir (Ed). Türkiye’de Kimya Eğitimi içinde (ss. 175-204). İstanbul: Türkiye Kimya Derneği Yayın No: 22.

Çalıştaylar (Workshop)

Kutu, H., Akçalı, F., & Sözbilir, M. (2011, Temmuz). Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeliyle 9.sınıf kimya öğretim programında yer alan “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Erzurum.

Bilim Kurulunda Yer Aldığı Kongre / Sempozyumlar

“2. Kimya Eğitimi Kongresi” Bilim Kurulu Üyesi, 5-8 Temmuz, Erzurum.

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
 • Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği
PROJELER
 • Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik ve Öz Yeterlik İnançlarının Eğitim Alanındaki Yenilikleri Takip Edip Kullanma Durumları Açısından İncelenmesi.  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2012/MAP08, Proje Yürütücüsü, 2012.
 • Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2012/MAP07, Proje Araştırmacısı, 2012.
ÖDÜLLER
 • Tübitak Yurt İçi Doktora Bursu (2006-2011)

 • Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Ödülü (2013)
BİLGİSAYAR BECERİLERİ
 • Bilgisayar işletmenlik sertifikasına sahip ve alanıyla ilgili olarak aşağıdaki programları kullanabiliyor.

 • SPSS for Windows (İstatistik paket programı) 

 • Nvivo (Nitel veri analiz programı)