Ünvanı:

Öğr. Gör. Dr.

Adı Soyadı:

Hüseyin AKAR

Doğum Yeri ve Tarihi:

Kilis-1983

Bölüm:

Eğitim Bilimleri Bölümü

E-Posta:

hrakar2000@yahoo.com

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1722

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Fen Bilgisi Öğretmenliği, İnönü Üniversitesi

2002-2006

Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi, Fırat Üniversitesi

2007-2010

Doktora

Eğitim Yönetimi ve Denetimi, İnönü Üniversitesi

2010- 2017

Yrd. Doç. Dr

 

 

Doç. Dr

 

 

Prof. Dr.

 

 

AKADEMİK GÖREVLER

Öğretim Görevlisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2013 - Devam Ediyor...

İDARİ GÖREVLER

 

 
YABANCI DİL BİLGİSİ
 • İngilizce
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

 

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Sınıf Yönetimi

2

 

TES ve Okul Yönetimi

2

 

Rehberlik

3

 

Eğitim Bilimlerine Giriş

3

 

Okul Deneyimi

1

4

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

Öğretim İlke Yöntem Ve Teknikleri

3

 

Okul Yönetiminde Liderlik

2

 

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
 • Kilis - Selahaddin İyigün Ortaokulu - Fen ve Teknoloji Öğretmeni (Uzman Öğretmen)  

2012-2013

 • Kahramanmaraş - Yolderesi İlköğretim Okulu - Fen Ve Teknoloji Öğretmeni
2010-2012
 • Gaziantep-Kazıklı İlköğretim Okulu - Fen Ve Teknoloji Öğretmeni
2008-2010
 • Kahramanmaraş- Yolderesi ilköğretim okulu-Müdür yardımcılığı
2010-2011
 • Malatya -Akçadağ Kozluca İlköğretim Okulu-Öğretmen

2006-2008

AKADEMİK İLGİLERİ
 • Örgütsel Bağlılık
 • Bilgi Yönetimi
 • Liderlik
 • Örgütsel İletişim
 • Tükenmişlik
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Arabacı ,İ.B. ve Akar,H. (2010).Eğitim müfettişlerinin bazı sosyal, demografik ve mesleki özelliklerine göre mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 15 (2010),s.78-91
 • Akar, H. (2014). Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:4, Sayı:8
 • Aydın, S. & Akar, H.(2015). Öğretmen Adaylarının Eğitim Gördükleri Fakülteye Yabancılaşmalarına Fakülte Yaşam Niteliğinin Etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,4(2), s.161-172
 • Akar, H.(2016). Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerinin Yordayıcısı Olarak Bilgi Yönetimi Yeterliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,5(2), s.74-86
 • Akar, H.(2016). İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımları ile Genel Erteleme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesiKilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), s.111-135
 • Akar, H and Üstüner, M . (2017). Turkish Adaptation of Work-Related Quality of Life Scale: Validity and Reliability Studies. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18 (2), 159-176.
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Akar, H. & Aydın, S.(2015). Öğretmen Adaylarının Kişilik Özelliklerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Düzeyi. The Journal Of Academic Social Science,3(12),s.425-436
 • Akar, H. (2015). Öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ile iş yaşamında yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki. The Journal of International Education Science, 2(5), s. 405-417
 • Akar, H.  ve Aydın, S.(2016). Öğretim Elemanlarının Mesleki Yeterliklerini Gerçekleştirme Düzeyleri ile Öğrencilerin Akademik Motivasyonu Arasındaki İlişki.The Journal of  International Social Research, 9 (43).
 • Akar, H. and Üstüner, M . (2017). Mediation Role of Self-Efficacy Perceptions in the Relationship between Emotional Intelligence Levels and Social Entrepreneurship Traits of Pre-Service Teachers. Journal of Education and Future, (12), 95-115.(Indexed in ESCI)
ULUSAL BİLİM TOPLANTILARINDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER
 • Akar, H. & Üstüner, M. İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile iletişim yeterlikleri arasındaki ilişki. 21.Eğitim Bilimleri Kongresi. 12-14 Eylül 2012. İstanbul-Marmara Üniversitesi
 • Akar, H. & Üstüner, M. Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi yeterliği ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki.9. Eğitim yönetimi kongresi.8-10 Mayıs 2014.Siirt- Siirt Üniversitesi
 •  Aydın, S. &Akar, H. Öğretmen Adaylarının Eğitim Gördükleri Fakülteye Yabancılaşmalarına Fakülte Yaşam Niteliğinin Etkisi. 23.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.4-6 Eylül 2014. Kocaeli - Kocaeli Üniversitesi
 • Akar, H. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sınıf içi çatışma yaşama nedenlerine ilişkin görüşleri. V.EYFOR (Eğitim Yönetimi Forumu).11-13 Eylül 2014. Konya-Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Akar, H. &Aydın, S. Öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin sosyal girişimcilik özelliklerini yordama düzeyi. V.EYFOR (Eğitim Yönetimi Forumu).11-13 Eylül 2014. Konya-Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Akar, H. & Aydın, S. Öğretim Elemanlarının Mesleki Yeterliklerini Gerçekleştirme Düzeyleri İle Öğrencilerin Akademik Motivasyonu Arasındaki İlişki.10. Eğitim yönetimi kongresi. 7-9 Mayıs 2015, Gaziantep- Gaziantep Üniversitesi
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER
 • Akar, H. ve Üstüner, M. İş Yaşam Kalitesi Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. 11-13 Mayıs 2017. Ankara-Kızılcahamam
 • Akar, H. ve Üstüner, M. Öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyi ve sosyal girişimcilik özellikleri arasındaki ilişki: Öz yeterlik algısının aracılık rolü. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. 11-13 Mayıs 2017. Ankara-Kızılcahamam
 • Akar, H. ve Üstüner, M. Öğretmenlerin Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Destek ve Örgütsel Adalet Algıları ile İş Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. 11-13 Mayıs 2017. Ankara-Kızılcahamam
 • Doğan, Y.B. ve Akar, HÖğretmen Adaylarının Kişisel Değerleri ile Sosyal Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişki. IV. International Eurasian Educational Research Congress. 11-14 Mayıs 2017, Denizli- Pamukkale Üniversitesi
 • Doğan, Y.B. ve Akar, HKendini Sabotaj, Öz Yeterlik, Mükemmeliyetçilik ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki. IV. International Eurasian Educational Research Congress. 11-14 Mayıs 2017, Denizli- Pamukkale Üniversitesi
 • Akar,H. Öğretim elemanlarının işkoliklik eğilimleri ile iş yaşamında yalnız kalma düzeyleri arasındaki ilişki. 6. International Congress of Educational Research.5-8 Haziran 2014. Ankara-Hacettepe Üniversitesi
 • Akar, H.ve Yaşar, M.D. İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımları ile genel erteleme davranışları arasındaki ilişki. 6. International Congress of Educational Research.5-8 Haziran 2014. Ankara-Hacettepe Üniversitesi
ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
 
ÖDÜLLER
 • Gaziantep-Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Teşekkür Belgesi-2010
 • Kahramanmaraş - Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Teşekkür Belgesi-2012
BİLGİSAYAR BECERİLERİ
 • Microsoft Office Programları
 • SPSS 17
 • AMOS