Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

Adı Soyadı:

Lütfiye COŞKUN

Doğum Yeri ve Tarihi:

Kilis - 1985

Bölüm:

Temel Eğitim Bölümü – Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

E-Posta:

lyurtseven@kilis.edu.tr

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1714

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Okul Öncesi Öğretmenliği, İnönü Üniversitesi

2003-2007

Yüksek Lisans

Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, İnönü Üniversitesi

2009- 2011

Doktora

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi

2011- 2016

Yrd. Doç. Dr.

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017- Devam Ediyor

Doç. Dr.

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER
Arş. Gör. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2010 - 2017
Yrd. Doç. Dr. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı 2017- Devam Ediyor

Visiting Scholar

University of North Texas 2014 - 2015
İDARİ GÖREVLER
 

 

YABANCI DİL BİLGİSİ
İngilizce (YDS=65)
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)
 
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
 • Fırat Üniversitesi (Araştırma Görevlisi)

2009-2010

 • M.E.B. (Okul Öncesi Öğretmeni)

2007-2009

AKADEMİK İLGİLERİ
 • Okul Öncesi Dönem Çocuğuna Kitap Okuma
 • Okul Öncesi Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri
 • Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileri
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 1. Kurt, G. ve Yurtseven, L. (2013). Okul Öncesi Eğitimin ve Annelerin Hikâye Kitabı Okumasının Çocukların Sosyal Beceri Gelişimi İle İlişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37 (2), 99-119.
 2. Sarıçam, H. Çelik, İ. and Coşkun, L. (2015). The Relationship Between Emotional Intelligence, Hope and Life Satisfaction in Preschool Preserves Teacher. The International Journal of Research in Teacher Education, 6(1)1-9.
 3. Coşkun, L. ve Deniz, Ü. (2016). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi” İçin Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(1), 149-163.
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 1. Özer  Özkan, Y. ve Coşkun, L. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Dinleme Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 67-98.
ULUSAL BİLİM TOPLANTILARINDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER
 1. Tekin, G. ve Yurtseven, L. “6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Çocuk Kitabı Seçimindeki Uzmanlıklarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi” 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 8-10 Eylül 2011. Burdur Mehmet Akif Üniversitesi-Türkiye.
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER
 1. Şeker, T., Çavuş, S., Demir, S. & Yurtseven, L. “The Self-Efficiacy Perception of Pre-Service Pre-School Teachers’ on the Project Approach”. Applications. In Early Childhood Education. 27-30 June 2012. Lefkosa,-North Cyprus.
 2. Özer, Özkan, Y. ve Yurtseven, L. “Okul Öncesi Çocukların Dinleme Becerilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”. 4th International Conference on New Trends in Education and Their İmplications. 25-27 April 2013 Antalya-Turkey.
 3. Morrison, G. S., Gleason, W., Chandler, J., Taylor, D., Almutairi, S., Coskun, L., and Young Lee, E. Yesterday’s First Grade : Today’s Kindergarten. NAEYC Annual Conference. 5-8 November, 2014. Dallas-U.S.A.
 4. Kurt, G. Coşkun, L., Kılıçkaya, A. (2015). A comparison of Turkish and American children’s illustrated story books. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges . 13-15 Mayıs 2015, Ankara University-Türkiye.
 5. Coşkun, L. ve Deniz, Ü. (2016). Ebeveynlerin Çocuklarına Kitap Okuma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. 11-15 Mayıs. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye.
 6. Coşkun, L., Demir Kaya, S., Çavuş, Z. S. ve Özgüven, T. P. (2016).  6 Yaş Çocukların Sosyal Becerileri ile Ailelerinin Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi. 18-20 Mart. Haliç Kongre Merkezi- İstanbul.
 7. Coşkun, L. ve Deniz, Ü. (2016). Okul Öncesi Öğretmenler Tarafından Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerilerini Desteklemeye Yönelik Gerçekleştirilen Uygulamalar (Teksas Eyaleti Örneği). 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. 11-15 Mayıs. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Tam Metin Olarak Basılan Bildiriler

 1. Yurtseven, L. (2013). “Geçmişten Günümüze Çocuktan Kıyafetleri”. I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu”. 16-17 Mayıs 2013. Kilis 7 Aralık Üniversitesi- Türkiye.
KİTAP VEYA KİTAP BÖLÜMÜ
 1. Coşkun, L. (2016). Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları. Ü. Deniz (Ed). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmenlik Alan Bilgisi Soru Bankası içinde (s. 265-296). Ankara: Murat Yayınları.
SEMİNER VE PROJELER
 
ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
 
ÖDÜLLER
TÜBİTAK 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu, University of North Texas, 2014/2015.
HAKEMLİKLER