Ünvanı:

Arş. Gör.

 

Adı Soyadı:

Mehmet MARANGOZ

 

Doğum Yeri ve Tarihi:

Ceyhan/ADANA - 1982

 

Bölüm:

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 

E-Posta:

mmarangoz @ kilis.edu.tr
mehmetmarangoz01 @ gmail.com

 

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1703

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2004 - 2010

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı

2010 - 2013

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı

2013 - Devam Ediyor

Yrd. Doç. Dr

 

 

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

Araştırma Görevlisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2011 - Devam Ediyor

İDARİ GÖREVLER
   
YABANCI DİL BİLGİSİ

ÜDS: 81.250 (İngilizce)

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)
 
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
 
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
 
AKADEMİK İLGİLERİ
 • Uzaktan Eğitim
 • Web Tasarımı
 • Eğitimde Bilgi Teknolojileri
AKADEMİK YAYINLAR, SUNUMLAR, PROJELER

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Marangoz, M. (2016). Harmanlanmış Öğrenme Ortamına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. The Journal of Academic Social Science, 4(31), 277-287.
 • Kılıç Çakmak, E., Kukul, V., Çetin, E., Berikan, B., Kandemir, B., Pamukçu, B.S., Taşkın, N. ve Marangoz, M. (2015). 2013 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD, ETS ve L&I Dergileri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 128–160.
 • Kutlu, M.O. ve Marangoz, M. (2013). Science and Technology Teachers’ Views towards Computer-Assisted Instruction in Primary Schools (Sample of Gaziantep and Kilis District in Turkey). Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS), 4(5), 712-718.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Özet Olarak Basılan Bildiriler

 • Akyıldız Sarıbaş, İ. ve Marangoz, M. "Teknoloji Tabanlı Tasarlanmış Kişiselleştirilebilir Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilirliği" 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, s.656-659, 27-30 Ekim 2016, Antalya-Türkiye.

 • Kutlu, M.O. ve Marangoz, M. "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Gaziantep ve Kilis İlleri Örneklemi)" 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, s.329-331, 6-8 Haziran 2013, Erzurum-Türkiye.

Projeler

 • "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Kilis Merkez İlçesi ve Gaziantep İli Şahinbey Merkez İlçesi Örneklemi)", Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, BAP No: EF2013YL8, Kutlu, M.O. ve Marangoz, M. (Proje Araştırmacısı, 2012-2013)
ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
 
ÖDÜLLER
 
BİLGİSAYAR BECERİLERİ
 • HTML
 • Adobe Flash
 • Adobe Dreamweaver
 • Adobe Photoshop
 • Adobe InDesign
 • SPSS