Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

 

Adı Soyadı:

Meral KUZGUN

Doğum Yeri ve Tarihi:

Erciş-1980

Bölüm:

İlköğretim Bölümü / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

E-Posta:

meralkuzgun@kilis.edu.tr

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1733

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Tarih Bölümü, İnönü Üniversitesi

2000-2004

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Tarihi, Fırat Üniversitesi

2005-2007

Doktora

Cumhuriyet Tarihi, Fırat Üniversitesi

2008-2012

Yrd. Doç. Dr

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlköğretim Bölümü

2013-Devam ediyor

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

Yrd. Doç. Dr

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

2013 - Devam Ediyor

İDARİ GÖREVLER
   
YABANCI DİL BİLGİSİ
 • İngilizce
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler)

 

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı

2

 

Türk Tarihi ve Kültürü

2

 

Türkiye Cumhuriyet Tarihi I

2

 

Türkiye Cumhuriyet Tarihi II

2

 

II. Dünya Savaşı Sonrası Ortadoğu
2
 

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye

2

 

Çağdaş Dünya Tarihi

2

 

Türk Düşünce Tarihi

2

 

Uygarlık Tarihi

4

 

Okul Deneyimi

1

4

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
 
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
AKADEMİK İLGİLERİ
 • Ermeni Meselesi
 • Misyonerlik
 • Çok Partili Hayat
 • Eğitim
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Kuzgun, M., “Ermeni Propagandası Çatısı Altında ( 1895-1896) Ermeni Olaylarına Genel Bakış ve Amerikan Kızılhaç Heyeti’nin Faaliyetleri”, Yeni Türkiye, Sayı: 61, Yıl: 20, Eylül-Aralık 2014, ISSN 1300-4174, s. 1087-1114, 2014
 • Kuzgun (Halifeoğlu), M., Tangülü, Z., 2013. “XIX. Yüzyıl Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Eğitim Anlayışına Amerikalı Misyonerlerin Yaklaşımı”, Asia Minor Studies-International Journal of Social Sciences, S.1, C.1, 2013, p.137-156, 2013.
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Kuzgun M. 2014. "Yerel ve Yabancı Basında Ermeni Meselesi ve General Harbourd'un Gözüyle Anadolu'nun Sosyo-Ekonomik Görünümü, Turkish Studies, Volume 9/4 Spring, p.779-796.
ULUSAL BİLİM TOPLANTILARINDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER
 
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER
 • Kuzgun, M., “Arap Birliğini Sağlama Sürecinde Bir Dönüm Noktası: Albay Cemal Abdülnasır Dönemi” Dünden Bugüne Orta Doğu Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, Elazığ-Türkiye (Basımda)
 • Kuzgun, M., Uluslararası Konferans Ermeni Sorunu: Sanallık ve Gerçeklik”, 22-23 Mayıs 2015, Ankara-Türkiye ( Katılımcı)
 • Kuzgun, M., İNCİLİ, Ömer Faruk, “Suriye İş Savaşı Sonrası Kilis’teki Sığınmacı Çocuklar”, IV. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir, 15-17 Mayıs 2015, Samsun- Türkiye
 • Kuzgun, M., 2014. “Türk Amerikan İlişkilerinde Ermeni Meselesi Amiral Bristol Örneği”, Uluslararası Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu, Kafkas Üniversitesi, Kars 2014.
 • Sarıbaş,İ., Kuzgun, M., 2014. “Tarih Eğitiminin Sorunlarına Çözüm Arayışında Dijital Hikaye Anlatımı”, 3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Tangülü, Z., Kuzgun (Halifeoğlu), M. “XIX. Yüzyıl Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Eğitim Anlayışına Amerikalı Misyonerlerin Yaklaşımı”, 2. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, 14-16 Haziran 2012.
 • Halifeoğlu, M., 2011. “1945-1950 Yılları Arasında Çok Partili Hayata Geçişte Türk Amerikan İlişkileri Çerçevesinde Adnan Menderes Figürü”, Türk Tarihinde Adnan Menderes Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
 
ÖDÜLLER
 
BİLGİSAYAR BECERİLERİ
 • Microsoft Office Programları