Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

Adı Soyadı:

Mustafa CİNOĞLU

Doğum Yeri ve Tarihi:

Kilis - 1971

Bölüm:

Eğitim Bilimleri Bölümü

E-Posta:

mustafacinoglu@yahoo.com
mustafacinoglu@kilis.edu.tr

İletişim:

İş: 0 348 814 26 62 - Dahili: 1734
AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL
Önlisans On Dokuz Mayıs Üniversitesi 1990

Lisans

Hacettepe Üniversitesi

1998

Yüksek Lisans

University of Missouri-Columbia

2002

Doktora

University of Illinois at Urbana-Champaign

2007

Yrd. Doç. Dr

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

2008-Devam Ediyor

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

 
AKADEMİK GÖREVLER
Öğr. Gör. Gaziantep Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu 2007-2008

Yrd. Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi,Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi A.B Dalı

2008 - Devam Ediyor...

İDARİ GÖREVLER
  • Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü - Kilis 7 Aralık Üniversitesi
2008-2009
  • Sosyal Bilimler Enstitü Müdür Yardımcısı - Kilis 7 Aralık Üniversitesi  
2008-2009
  • Bologna Üniversite Koordinatörü - Kilis 7 Aralık Üniversitesi
2008- Devam Ediyor
  • Muallim Rıfat Eğitim Fak. Dekan Yrd. - Kilis 7 Aralık Üniversitesi
2009- Devam Ediyor
YABANCI DİL BİLGİSİ
  • İngilizce
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2007-2008

Güz

Okul Yönetimi

2

0

13

İlkokuma Yazma Öğretimi

2

2

39

Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

2

2

45

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

2

2

152

İlkbahar

Eğitim Psikolojisi

3

0

100

Eğitim Yönetimi

2

0

15

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

2

2

110

Program Geliştirme

2

0

38

Öğretmenlik Uygulaması

2

3

12

2008-2009

Güz

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

83

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

42

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

2

2

39

Program Geliştirme ve Öğretimi

2

0

60

Program Geliştirme

3

0

2

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

0

2

İlkbahar

Program Değerlendirme

3

0

2

Eğitimde Araştırma Metotları

3

0

2

Yüksek Lisans Seminer Dersi

3

0

1

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

2

2

150

Program Geliştirme ve Öğretimi

2

2

30

Öğretmenlik Uygulaması

2

3

8

 
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
 
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
 
AKADEMİK İLGİLERİ
 
SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

MAKALELER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Cinoglu, M, “Private Education as a Policy Tool in Turkey,” International Education
Journal, 7,(5), 676-687 (2006).
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Cinoglu, M, “The Study of School İmprovement in Bluebird Elementary School,” Doğu
Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 5, (2), 111-115 (2007).

Cinoglu, M, “Focus Group Methodology,” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6, (1), 95-99 (2007).

Cinoglu, M, “The Common Schools in American Education History,” Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 5, (10), 111-117 (2007).

Cinoglu, M, “What is the Role of the Evaluators to İmprove Society,” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7, (23), 296-303 (2008).

Cinoglu, M, “What does the PISA 2003 Mean for Turkey?,” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, (1), 43-50 (2009).

Cinoglu, M., Arslantaş İ. ve Özgan, H. “İlköğretim Okullarında Araç-Gereç Kullanımı” Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7, (13), 95-103 (2009).

BİLDİRİLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Cinoglu, M., “Portfolio Assessment: Literature Based Research,” The First Annual Conference of Turkish-American Scientists and Scholars Association (TASSA), Washington, DC, 2005. (http://www.tassausa.org)

Cinoglu, M., “An Expertise Oriented Evaluation of Privatization as a New Policy Tool to Address Educational Problems in Turkey,” The First International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana–Champaign, IL, 2005. (http://www.c4qi.org/qi2005/Program1.pdf)

Cinoglu, M., “Knowledge Management in the Liberty Private Elementary
School,” The second Annual Conference of Turkish-American Scientists and Scholars Association (TASSA), Philadelphia, PA, 2006. (http://www.tassausa.org)

Cinoglu, M., “The effects of the common school movement on the community,” The Second International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana–Champaign, IL, 2006. (http://www.c4qi.org/QIFinalProgram.pdf)

Cinoglu, M., “Discussing the Further Use-Focused Lessons Which Emerge from Focus Group Studies,” The Second International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana–Champaign, IL, 2006. (http://www.c4qi.org/QIFinalProgram.pdf)
*Panelde sunuldu ve panel başkanlığı yapıldı.

Cinoglu, M., “The Role of the School Leaders for School Improvement,” The Second International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana–Champaign, IL, 2006. (http://www.c4qi.org/QIFinalProgram.pdf)
*Panelde sunuldu ve panel başkanlığı yapıldı.

KİTAPLAR

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
Cinoglu, M. (2008). Reforming Rural Education in Turkey. An illustrative case study of a South-Eastern Anatolian District. Saarbrücken, Germany: VDM Verlag. (Uluslararası tek yazarlı kitap.)
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Kılıç, O. & Cinoğlu, M. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Lisans Yayıncılık. (Kitap Editörlüğü)

Cinoğlu, M. (2008). Eğitimin Bilimsel Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş Kitabından. (Editör: Aycan Çiçek Sağlam). Ankara: Maya Yayıncılık. (Kitap Bölümü)

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
ÖDÜLLER
 
BİLGİSAYAR BECERİLERİ