Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
Adı Soyadı : Nail İLHAN
Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981
Bölüm: İlköğretim Bölümü
E-Posta:
naililhan@ gmail.com
naililhan@ kilis.edu.tr
Website: http://atauni.academia.edu/Naililhan
Telefon : İş : 0 348 814 26 66 Dahili: 1725

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı

1999-2004

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans (3.5+1.5)

1999-2004

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı (Kimya Eğitimi)

2004-2010

Yrd. Doç. Dr Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD 2010- 2011
Yrd. Doç. Dr Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD 2011- Devam ediyor

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

 

İDARİ GÖREVLER
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü V. (2015-2017)
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü V. (2015-2017)
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Senato Üyeliği (2015-2017)
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim Komisyonu Üyesi (2015-2017)
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2013-2015)
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı (2012-2013)
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı (2011-2015)
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyon Üyesi (2011-2013)-(2015-..2017)
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Boloğna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Üyesi (2013-2015)
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı (2016-2017)
YABANCI DİL BİLGİSİ
 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)
Lisans ve Lisans Üstü Düzeyinde Verdiği Dersler
Genel Kimya I ve II Bilimsel Araştırma Yöntemleri  
Genel Kimya-III  Fen ve Teknoloji Öğretimi I ve II
İstatistik Fen Bilimleri Eğitiminde Araştırma Yöntemleri (YL)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Özel Öğretim Yöntemleri I ve II
Araştırma Projesi I ve II   Fen Eğitiminde Alan Çalışması
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
 
DOKTORA TEZ KONUSU VE DANIŞMANI

Kimyasal Denge Konusunun Öğrenilmesinde Yaşam Temelli (Context Based) Öğretim Yaklaşımının Etkisi

Doktora Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali YILDIRIM

AKADEMİK ÇALIŞMA ALANLARI
 • Genel olarak araştırma alanım eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanıdır. Özel araştırma ilgi alanlarım fen bilgisi ve kimya eğitimi alanında; yaşam(bağlam) temelli öğretim, eğitimde araştırma ve uygulama boşluğu, eğitimde ölçme aracı geliştirme çalışmalarıdır.
HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 1. Çiçek, Ö., & İlhan, N. (2017).  Evaluating interest in acids-bases: development of an acid-base ınterest scale (ABIS) and assessment of pre-service science teachers' interest. Chemistry Education Research and Practice, Doi:10.1039/C6RP00238B  (Indexed in SSCI) (Yönettiği Yüksek Lisan Tezinden Türetilen)
 2. İlhan, N., Doğan, Y., & Tosun, C. (2017). The investigation of first grade students’ knowledge, awareness and attitudes about recycling. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (1), 174-190. doi: 10.15345/iojes.2017.01.012 (Indexed in Education Full Text (H. W. Wilson)
 3. Dede, H., Yılmaz, Z. A., & İlhan, N. (2017). Investigation of the self-efficacy beliefs of pre-service science  teachers in terms of following and using the ınnovations in the field of education. Journal of Education and Training Studies, 5 (2), 21-30. doi: 10.11114/jets.v5i2.2025 (Indexed in ERIC)
 4. İlhan, N., & Çiçek, Ö. (2017). Asit-baz konusuna yönelik öz-yeterlik algı ölçeğinin geliştirilmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının asit-baz öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 123-141. doi: 10.19126/suje.307068 (Indexed in ULAKBIM)   (Yönettiği Yüksek Lisan Tezinden Türetilen)
 5. Tepe, T.,  İlhan, N., & İnceoğlu, M. M., (2016). Using of WebQuest and Wiki Applications in Chemistry Courses: Pre-Service Elementary Teachers’ Views and Their Motivation to Learn Chemistry.  Croation journal of education, 18(3), 899-933. doi: 10.15516/cje.v18i3.2001 (Indexed in SSCI)
 6. İlhan, N., Yıldırım, A. & Sadi-Yılmaz, S. (2016). The effect of context-based chemistry course on high school students’ learning about chemical equilibrium, motivation to learn chemistry and constructivist learning environment. International Journal of Environmental and Science Education, 11(9), 3117-3137. doi: 10.12973/ijese.2016.919a (Indexed in ERIC)
 7. Tatar, E., Tüysuz, C., Tosun, C. & İlhan, N. (2016). Investigation of factors affecting students’ science achievement according to student science teachers. International Journal of Instruction,9(2), 153-166. doi: 10.12973/iji.2016.9211a (Indexed in ERIC)
 8. İlhan, N., & Tosun, C. (2016). Kindergarten students’ levels of understanding some science concepts and scientific ınquiry processes according to demographic variables (the sampling of kilis province in Turkey). Cogent Education, 3(1),1144246. doi:10.1080/2331186X.2016.1144246(Indexed in ERIC)
 9. Doğan, Y. & İlhan, N. (2016). Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin “fen ve teknoloji öğretimi” dersinde kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-22. doi: 10.17984/adyuebd.30690
 10. İlhan, N., Yılmaz, Z. A., Dede, H. (2015). Attitudes of pre-service science teachers towards educational research and their science teaching efficacy beliefs in Turkey. Journal of Baltic Science Education. 14(2), 183-193. (Indexed in SSCI)
 11. İlhan, N., Sözbilir, M. Şekerci, A. R., & Yıldırım, A. (2015). Turkish science teachers’ use of educational research and resources. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 11(6), 1231-1248.  doi: 10.12973/eurasia.2015.1374a  (Indexed in SSCI)
 12. Tosun, C., İlhan, N., Tatar, E., Tüysüz, C. & Karakuyu, Y. (2015).  Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin fen başarısı belirleyicileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 29-45.
 13. İlhan, N., Doğan, Y., & Çiçek, Ö. (2015). Fen bilimleri öğretmen adaylarının “özel öğretim yöntemleri” dersindeki yaşam temelli öğretim uygulamaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,4(2), 666-681. doi: 10.14686/buefad.v4i2.5000143534
 14. Tatar, E., Tosun, C., Tüysüz, C., İlhan, N. & Karakuyu, Y. (2015). Öğrencilerin fen bilimleri derslerindeki başarılarına etki eden faktörlerin belirlenmesine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 319-340.
 15. Yıldırım, A., İlhan, N., Şekerci, A.R. & Sözbilir, M. (2014). Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarını Takip Etme, Anlama ve Uygulamalarda Kullanma Düzeyleri: Erzurum ve Erzincan Örneği.  Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 81-100. Indexed in ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)
 16. İlhan, N., Şekerci, A.R., Sözbilir, M. & Yıldırım, A. (2013). Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED),4(8), 31-56.
 17. İlhan, N., Yıldırım, A. & Yılmaz, S. S. (2012).  Kimya Motivasyon Anketi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18) 297-310
 18. İlhan, N., Sadi, S. & Yıldırım, A. (2011)  Students’ Interest to Usage of Organic Chemistry in Daily Life.  Journal of Erzincan Education Faculty, 13(1), 143-154.
 19. İlhan, N ., Sadi, S., Yıldırım A. & Bulut, H. (2009). Kimya öğretmen adaylarının laboratuar uygulamaları hakkındaki düşünceleri, Kastamonu Eğitim Dergisi , 17(1), 153-160.
 20. Tatar, E., Tüysüz, C. & ilhan N. (2008). Kimya öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarılarıyla ilişkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (10), 185-192.
 21. Yıldırım, A. & İlhan N. ( 2007). Lise öğrencilerinin kimya dersinde öğretilen birimler hakkındaki görüşleri ve deneyimleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27(3), 211-219.
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER
 1. İlhan, N. (2017, May). Improvement the abılıty of preservıce teachers’ understandıng and usıng of evıdence-based ınformatıon sources ın scıence teachıng. Paper presented at the International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Ephesus - Kusadasi, Turkey. Abstract retrieved from http://2017.icemst.com/ICEMST2017_Abstract_Book.pdf?rnd=2010224139
 2. İlhan, N. & Karaaslan, E. H. (2017, May). Determınıng of eıghth grade students' understandıng of solutıon concept by usıng context based concept cartoons. Paper presented at the International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Ephesus - Kusadasi, Turkey. Abstract retrieved from http://2017.icemst.com/ICEMST2017_Abstract_Book.pdf?rnd=2010224139
 3. İlhan, N. (2017, May). The effect of usıng of evıdence-based ınformatıon sources ın scıence teachıng on pre-servıce teachers' attıtude towards educatıonal research. Paper presented at the International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Ephesus - Kusadasi, Turkey. Abstract retrieved from  http://2017.icres.net/ICRES2017_Abstract_Book.pdf?rnd=533536357
 4. Karaaslan, E. H. & İlhan, N. (2017, May). Evaluatıng of student scıence teachers’ explanatıons about concept of solutıon from the perspectıve of scıentıfıc explanatıon. Paper presented at the International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Ephesus - Kusadasi, Turkey.  Abstract retrieved from  http://2017.icres.net/ICRES2017_Abstract_Book.pdf?rnd=533536357
 5. Karaaslan, E. H. & İlhan, N. Kimya öğretmenlerinin bilimsel açıklama kavramına yönelik algılarının incelenmesi. 26th International Conference on Educational Sciences [26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi], 20-23 April, Side/Antalya TURKEY, 2017, p.1978-1979. (E-ISBN 978-605-318-835-3, Doi: 10.14527/9786053188353)
 6. Çiçek, O., & İlhan, N. The investigation of pre-service elementary science teachers’ interest in acid-base. European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), 7-10 September, Catalan Chemical Society & European Chemical Sciences, Barcelona/SPAIN, 2016, p.97.
 7. Çiçek, O., & İlhan, N. The investigation of pre-service teachers’ self-efficacy perceptions on acid-base topic. European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), 7-10 September, Catalan Chemical Society & European Chemical Sciences, Barcelona/SPAIN, 2016, p.102.
 8. Sadi-Yılmaz, S. Yıldırım, A. & İlhan, N.  The Effects of Context Based Approach on Students Motivation at the Training of Chemical Changes Unit.  44th World Chemistry Congress, 11-16 Agust, İstanbul/TURKEY, 2013, p.1700.
 9. Tepe, T. İnceoğlu, M. M. & İlhan, N. Webquest ve Wiki Uygulamalarıyla Tasarlanmış Ders İçeriklerinin Moodle Üzerinden Gerçekleştirilmesi. 7th International Computer and Instructional Technology Symposium(7th ICITS), 6-8 June, Erzurum/TURKEY, 2013, p.97-98.
 10. İlhan, N. & Yıldırım, A.  The effect of context based approach on the learning of chemical equilibrium. 22nd International Conference on Chemistry Education (ICCE) – 11th European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), 15-20 July, Roma/ITALY, 2012, p.485
 11. İlhan, N., Şekerci A. R., Yıldırım, A. & Sözbilir, M. A Study on identification of science teacher level of following, understanding and use of educational research. European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), 4-7 July, Pedagogical University of Krakow, Krakow/POLAND, 2010, p.125.
 12. İlhan, N.,   Sadi S., Can, F & Yıldırım, A.     Student's interest in the usage of organic chemistry in daily life. 9th European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), 6-9 July, İstanbul/TURKEY, 2008, p.136.
 13. İlhan, N.,   Tosun, C.,    Yıldırım, A. &   Taşkesenligil, Y. A comparison of context-based and problem based learning. 9th European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), 6-9 July, İstanbul/TURKEY, 2008, 56.
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER
 1. İlhan, N., & Hoşgören, G. Sekizinci sınıflar için asit-baz konusuna yönelik yaşam temelli kavram başarı testi geliştirilmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s.216, 28-30 Eylül, 2016, Trabzon.
 2. Saraç, E. & İlhan, N. Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında öğretmen adaylarının katı atık ve geri dönüşüme yönelik tutumlarının geliştirilmesi. I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, s.74-75, 27-28 Mayıs, Ankara, 2016.
 3. Çiçek, Ö. & İlhan, N. Fen bilimleri öğretmen adaylarının asit-baz öz-yeterlik algısının ölçülmesi. IV Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, s.94, 7-10 Eylül, Ayvalık-Balıkesir, 2015.
 4. Tatar, E., Tüysüz, C., İlhan, N., Tosun, C. Fen derslerinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler hakkında öğrenci görüşleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s.557-558,  11-14 Eylül, Adana, 2014.
 5. İlhan, N., Ataman, S. & Yıldırım, A. Öğrencilerinin fen öğrenme motivasyonunu arttıran ve azaltan faktörler. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s.651-652, 11-14 Eylül, Adana, 2014.
 6. İlhan, N., Doğan, Y. & Çiçek, Ö. Fen bilimleri öğretmen adaylarının yaşam temelli öğretim uygulamaları: Bir eylem araştırması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s.1136-1137, 11-14 Eylül, Adana, 2014.
 7. Sadi-Yılmaz, S., Yıldırım, A. & İlhan, N. Kimyasal değişimler ünitesi çerçevesinde yaşam temelli öğrenme uygulama sürecinin incelenmesi. III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi. s.44, 5-7 Eylül, Trabzon, 2013.
 8. Özden, M., İlhan, N. & Doğan, Y. Öğretmen adaylarının kimya dersine ilişkin kimya günlüğü kullanma durumunun incelenmesi.  III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi. s.72, 5-7 Eylül, Trabzon, 2013.
 9. Doğan, Y., İlhan, N. & Özden, M. Fen ve teknoloji öğretimi dersinde öğrenme amaçlı yazma aktivitesi olarak mektup yazma etkinliğinin incelenmesi.  III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi. s.111, 5-7 Eylül, Trabzon, 2013.
 10. İlhan, N., Yıldırım, A. & Sadi, S.  Kimya Eğitiminde Yaşam Temelli (context based) Öğretime İlişkin Öğrenci Görüşleri.  X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s.301,  27-30 Haziran, Niğde, 2012.
 11. İlhan, N., Kutu, H., Yılmaz, Z. A.  Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumları ve Öz Yeterliklerinin İncelenmesi.   X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s.537, 27-30 Haziran, Niğde, 2012.
 12. Yılmaz, Z. A., İlhan, N., Kutu, H. Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Fen Eğitimi Alanındaki Yeniliklere Ulaşmaları ve Kullanmaları Durumlarının İncelenmesi.  X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s.547, 27-30 Haziran, Niğde, 2012.
 13. Kutu, H., İlhan, N., Yılmaz, Z. A.  Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarını Takip Etme Durumlarının Öz Yeterlik İnançları Açısından İncelenmesi.  X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s.559, 27-30 Haziran, Niğde, 2012.
 14. Sungur, K., Yılmaz, Z. A., Kutu, H., İlhan, N.,  Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi.  X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s.143, 27-30 Haziran, Niğde, 2012.
 15. Yıldırım, A., Sadi, S., İlhan, N., Karadeli, Ç., Baran, T. B. & Özden, Z. Kimya Eğitiminde Yaşam Temelli Öğrenme (Context Based) Uygulaması Çalıştayı. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-8 Temmuz, Erzurum, 2011.
 16. İlhan, N., Yıldırım, A. & Sadi, S.  Kimya Motivasyon Anketi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-8 Temmuz, Erzurum 2011.
 17. İlhan, N., Şekerci A. R., Sözbilir, M. & Yıldırım A. Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 16-18 Eylül, Lefkoşa/Kıbrıs, 2010.
 18. Sadi, S., İlhan, N., Yıldırım, A. & Güneş, D. Kimya Derslerinde Atasözlerinin Kullanılmasına Yönelik Öğrencilerin Algıları. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 23-25 Eylül, İzmir, 2010.
 19. Yıldırım, A., Sözbilir, M., Şekerci, A.R. & İlhan, N. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarını Takip Etme, Anlama, Uygulamaya Yansıtma Durumları ve Tutumlarının İncelenmesi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 23-25 Eylül, Ankara, 2010.
 20. Bulut, H., Yıldırım, A ., İlhan, N., & Sadi S. Kimya öğretmenliği öğrencilerinin laboratuvar uygulamaları hakkındaki düşünceleri , XXI. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos, Malatya, 2007.
 21. İlhan, N., Yıldırım, A., Karakaya, İ. & Özeken, Ö.F. Lise Öğrencilerinin kimya dersinde öğretilen birimler hakkındaki görüşleri ve deneyimleri. I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 58, İstanbul 2007.
 22. Yıldız, V.G., Yıldırım, A. & İlhan, N. Üniversite Kimya öğrencilerinin asitler ve bazlar hakkındaki bilgilerin günlük hayatla ilişkilendirme düzeyleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. s.1144-1147, Ankara, 2006.
PROJELER
 1. Fen ve teknoloji   öğretmenlerinin fen eğitimi araştırmalarını takip etme, anlama ve sonuçlarını uygulamaya yansıtma durumlarının incelenmesi,   108K325 Numaralı TUBİTAK Projesi, Ali YILDIRIM, Mustafa SÖZBİLİR, Nail İLHAN , Ali Rıza ŞEKERCİ. ( Bursiyer- Doktora öğrencisi ,  2008-2010 )
 2. Fen bilimleri öğretmen adaylarının asit-baz konusundaki okuryazarlık düzeyi; bilgi, ilgi, öz yeterlik ve günlük yaşam.  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2014/02/LTP/02, Proje Yürütücüsü, 2015-2016.
 3. Lise birinci sınıf öğrencilerinin kimyasal değişimler ünitesini öğrenmelerinde yaşam temelli (context based) öğretimin etkileri , Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, BAP-2010/189, Proje Araştırmacısı.
 4. Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2012/MAP07, Proje Yürütücüsü, 2012.
 5. Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin Kimya Dersinin Öğretiminde Etkililiğinin İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2012/ MAP06, Proje Yürütücüsü, 2012.
 6. Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik ve Öz Yeterlik İnançlarının Eğitim Alanındaki Yenilikleri Takip Edip Kullanma Durumları Açısından İncelenmesi.  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2012/MAP08, Proje Araştırmacısı, 2012.
 7. Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırma okuryazarlığının geliştirilmesi ve bilimsel etik hakkında farkındalık uyandırılması. Gazi Üniversitesi, TUBİTAK-BİDEP 2229, Eğitmen, 7-11 Ekim 2015. (Proje kodu: 1059B291500015).
 8. Kimya öğretiminde yenilikçi öğretim uygulamaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TÜBİTAK-4005, Eğitmen, 17-25 Temmuz 2016 (Proje No: 116B444).
KİTAP BÖLÜMÜ
 1. İlhan, N., Yılmaz, S. S., Dede, H., Sözbilir, M. & Yıldırım, A. (2015). Kimyada yaşam (bağlam) temelli öğretim uygulamaları.  A. Ayas, & M. Sözbilir (Ed). Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri içinde (ss. 213-246). Ankara: PegemA Yayıncılık.
ÇALIŞTAY DÜZENLEME (Workshop)
 1. Yıldırım, A., Sadi, S., İlhan, N., Karadeli, Ç., Baran, T. B. & Özden, Z. Kimya Eğitiminde Yaşam Temelli Öğrenme (Context Based) Uygulaması Çalıştayı. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-8 Temmuz, Erzurum, 2011.
ULUSLARARASI KATILDIĞI ÇALIŞTAYLAR
 1. Çalıştay ; “Yapısal Eşitlik Modellemesi ve BilgisayarDestekli Nitel Veri Analizi” Çalıştayı. Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği ve Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 26 Haziran, Niğde, 2012.
 2. Workshop ; “Research Ethics in Chemistry Education”. 9th European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), 6-9 July, İstanbul/TURKEY, 2008.
 3. “PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ” isimli proje eğitim proğramı. İpekyolu Kalkınma Ajansı, 16-18 Ocak, KİLİS, 2012.
BİLİM KURULUNDA YER ALDIĞI KONGRE / SEMPOZYUMLAR
 1. “IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi” Bilim Kurulu Üyesi”, 7-10 Eylül, Balıkesir, 2015.
 2. “XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi”, Bilim ve Hakem Kurulu Üyesi, 11-14 Eylül, Adana, 2014.
 3. “III. Kimya Eğitimi Kongresi” Bilim Kurulu Üyesi, 5-7 Eylül, Trabzon, 2013.
 4. “II. Kimya Eğitimi Kongresi” Bilim Kurulu Üyesi, 5-8 Temmuz, Erzurum, 2011.
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
 • Çiçek, Ö. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının asit-baz konusuna yönelik ilgi ve öz-yeterlik algı düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Kilis.
ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
 • European Science Education Research Association (ESERA)
 • Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği
 • Türkiye Kimya Derneği
 • TÜBİTAK – Arbis
ÖDÜLLER
 • Akademik Teşvik Ödeneği-2016
 • TÜBİTAK- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı- 108K325 nolu projede doktora bursiyeri (2008-2010)
 • TÜBİTAK- 2224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Bursu, 2010 ECRICE
 • TÜBİTAK- 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Bursu, 2008 Kimya kongresi
BİLGİSAYAR BECERİLERİ
 • Bilgisayar işletmenlik sertifikasına sahip ve alanıyla ilgili olarak aşağıdaki programları kullanabiliyor.
 • SPSS for windows (İstatistik paket programı)  
 • Nvivo (Nitel veri analiz programı)
 • LISREL (Yapısalcı eşitlik modellemesi)
HAKEMLİKLER

Chemistry Education Research and Practice, (Indexed in SSCI)
Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP), (Indexed in SSCI)
Educational Research and Reviews, (Indexed in ERIC)
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi.
Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
TUBİTAK - Bilim ve Toplum proje önerilerinin değerlendirilmesi için Hakemlik (Panelist) ve Rapor Takibi (2011-2012)
Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP), Hakem Kurul Üyesi (Editorial Board), 2013-.. (Indexed in SSCI)
Türk Fen Eğitimi Dergisi, Hakem Kurul Üyesi, 2013-..