Ünvanı:

Öğr.Gör.

 

Adı Soyadı:

Ömer Faruk İNCİLİ

Doğum Yeri ve Tarihi:

Kilis-1986

Bölüm:

İlköğretim Bölümü / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

E-Posta:

ofarukincili@kilis.edu.tr

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1739

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Coğrafya Bölümü, Fırat Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı, Fırat Üniversitesi(Çift Anadal)

2003-2007

Yüksek Lisans

Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Fırat Üniversitesi

2010-2013

Doktora

Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Fırat Üniversitesi

2013-Devam ediyor

Yrd. Doç. Dr

 

 

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

2013 - Devam Ediyor

İDARİ GÖREVLER
   
YABANCI DİL BİLGİSİ
 • İngilizce
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler)

 

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Arkeoloji

2

 

Ülkeler Coğrafyası

2

 

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

2

 

Türkiye Fiziki Coğrafyası

2

 

Türkiye Turizm Coğrafyası

2

 

Siyasi Coğrafya

2

 

Şehir Coğrafyası

2

 

Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

4

 

Genel Fiziki Coğrafya

4

 

Günümüz Dünya Sorunları

2

 

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

3

 

Genel Coğrafya

2

 

Yer Bilimi

2

 

Okul Deneyimi

1

4

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
 
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Çankırı Karatekin Üniversitesi

2010-2012

AKADEMİK İLGİLERİ
 • Göç ve uluslararasılaşma
 • Şehir Coğrafyası
 • Siyasi Coğrafya
 • Mekan ve Organizasyonu
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Akdemir, İ.O., İncili, Ö.F., 2013, Şehir Morfolojisi ve İktisadi Yapı İlişkileri: XIX. Yüzyıl Kilis Şehri Örneği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:3, S:6, Kilis.
 • Akdemir, İ.O., İncili, Ö.F., 2014, Coğrafi Ortam ve Kent Fizyolojisi İlişkileri: XIX. Yüzyıl Kilis Şehri Örneği, Marmara Coğrafya Dergisi, S:29, İstanbul.
ULUSAL BİLİM TOPLANTILARINDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER
 
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER
 • İncili, Ö.F., 2013, XIX. Yüzyıl Kilis Şehri Mekansal Kullanımı, Muallim Rıfat ve Kilis Çevresi Sempozyumu, Mayıs 2013, Kilis. (Tam Basılı)
 • İncili, Ö.F., Akdemir, İ.O., 2014, Yerinden Edilmişliğin Coğrafi Analizi: Kilis’te Suriyeli Sığınmacılar, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4-6 Haziran, Muğla.
ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
 
ÖDÜLLER
 • Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Birinciliği
 • Fırat Üniversitesi İkinciliği
BİLGİSAYAR BECERİLERİ
 • Microsoft Office Programları
 • Arc Gis