Ünvanı:

Prof. Dr.

Adı Soyadı:

M. Ruhat YAŞAR

Doğum Yeri ve Tarihi:

Elazığ - 1972

Bölüm:

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

E-Posta ruhat@hotmail.com

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1721

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Sosyoloji Bölümü, Fırat Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Sosyoloji Bölümü, Fırat Üniversitesi

1997

Doktora

Sosyoloji Bölümü, Fırat Üniversitesi

2003

Yrd. Doç. Dr

Gaziantep Üniversitesi M. Rıfat Eğitim Fakültesi       

İlköğretim Bölümü, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2004-2007

2008-2011

Doç. Dr

İlköğretim Bölümü, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012-2016

Prof. Dr.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

Rektör Yardımcılığı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı

2017- Devam Ediyor

Dekan Vekili Kilis 7 Aralık Üniversitesi M.R. Eğitim Fakültesi Dekan Vekili 2017- Devam Ediyor
ABD Başkanlığı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 2012-2017

Koordinatörlük

Topluma Hizmet Uygulamaları, M. Rıfat Eğitim Fakültesi

2010-2017

Bölüm Başkanlığı Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlköğretim Bölümü, 2007-2010

ABD Başkanlığı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

2007-2010

ABD Başkanlığı

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı

2007-2008

Bölüm Başkanlığı

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü

2006-2007

YABANCI DİL BİLGİSİ
  • İngilizce
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Son 2 Yılda Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

 

 

Güz

 

Sosyoloji

2

 

52

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

 

47

Etkili İletişim

3

 

47

Eğitim Sosyolojisi

2

 

50

Okul Deneyimi

1

 

6

Öğretmenlik Uygulaması

1

2

6

Sosyal Psikoloji

2

 

50

İlkbahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

12

Antropoloji

2

 

50

Okul Deneyimi

1

 

6

Etkili İletişim

3

 

55

Öğretmenlik Uygulaması

1

 

6

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

 

43

Yüksek Lisans Tezi

1

 

2

2013-2014

 

Güz

 

Sosyal Psikoloji

2

 

50

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

 

62

Yüksek Lisans Tezi

1

 

2

Okul Deneyimi

1

 

6

Sosyoloji

2

 

52

Eğitim Sosyolojisi

2

 

48

Etkili İletişim

3

 

51

Sosyal Psikoloji

2

 

55

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

12

 

İlkbahar

Sosyal Proje Geliştirme

1

2

12

Antropoloji

2

 

50

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

 

50

Okul Deneyimi

1

 

6

Öğretmenlik Uygulaması

1

2

6

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

 

45

Topluma Hizmet Uygulaması

1

2

2

Yüksek Lisans Tezi

1

 

2

 

 

Etkili İletişim

3

 

60

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

1)Yoksulluk Eğitim İlişkisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis, 2010.

2) Eğitim, İnsan Hakları ve Demokrasi İlişkisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, 2010.
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
  • Keban Lisesi, Keban/ELÂZIĞ                                                            
1997-2004
  • Büyükorhan Çok Programlı Lisesi, Büyükorhan/BURSA                            
1996-1997
  • Kınık İlköğretim Okulu,  Büyükorhan/BURSA
1995-1996
AKADEMİK İLGİLERİ
  • Yoksulluk
  • Ruhsal Hastalıkların Sosyolojisi
  • Şans Oyunlarının Sosyolojisi
SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
A1) YAŞAR, M. Ruhat (2003), “Dinden Psikiyatriye: Değişen Sosyal Kontrol Sürecinin Doğası”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3
A2) YAŞAR, M. Ruhat (2003), “Çatışma Teorisi Bağlamında Depresyonun Sınıfsal Karakteri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5
A3) YAŞAR, M. Ruhat (2007), Kayıt Dışı Yaşamlar, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C: 9, Sayı: 32, ss. 312-340
A4) YAŞAR, M. Ruhat (2010), “Şans Oyunları ve İddaa”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C: 9, Sayı:    34, ss. 138-171
A5) YAŞAR, M. Ruhat (2011), Yoksullukla Mücadelede Bütüncül Bir Politika: İnsani Gelişme ve Yardım Merkezi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C: 10, Sayı: 36, ss. 405-429
A6) YAŞAR, M. Ruhat (2011),“İdaalı İşler: İddaa Oyununa Sosyolojik Bir Bakış”, E-Journal of New World Sciences of Academy, C: 6, Sayı: 3.

B.ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
B1) YAŞAR, M. Ruhat (2007), Yalnızlık, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:17, Sayı: 1, ss. 237-260.
B2) YAŞAR, M. Ruhat (2007), Depresyonun Kadınlaşması, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:17, Sayı: 2, ss. 251-281.
B3) YAŞAR, M. Ruhat (2009), Elazığ Yoksulluk Haritası Projesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, ss. 249-264.
B4)YAŞAR, M. Ruhat (2010), Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Yargıları ve Beklentileri, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı: 14, ss. 95-125.
B5) YAŞAR, M. Ruhat (2010), Konut Politikaları ve Yoksulluk, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı:15, ss.57-93.
B6) YAŞAR, M. Ruhat (2010), “Şans Oyunları”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C: 7, S: 2, 2010.
B7)YAŞAR, M. Ruhat(2013) Yoksullukla Mücadelede Gönüllü Rehberlik Organizasyonları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 10, Sayı: 22, ss.183-209

C.ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
C1) YAŞAR, M. Ruhat; AYTAÇ, Ömer (2009), Sustainable Development As a Course: Social Service Applications, International Symposıum on Sustainable Development, pp. 49-60, International Burch University, June 9-10, Sarejevo.
C2)YAŞAR, M. Ruhat (2010), HÜKÜM, Muhammet, Derviş ve Ölümde Yabancılaşma ve Dönüş Sembolleri, Osmanlı’dan Günümüze Bosna Hersek Uluslar arası Sempozyumu, Sarejevo-Bosna Hersek, ss: 583-592,  June 9-11
C3)AÇIKGÖZ, Reşat; YAŞAR, M. Ruhat (2011), Modern Dünya’da Mülteci Sorunu, 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Mostar- Bosna Hersek, 31 Mayıs
C4)YAŞAR, M. Ruhat, Ömer AYTAÇ (2011), Yoksulluk Mücadelesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Artan Önemi,  9. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri,  Bakü-Azerbeycan, C: I I / 180-192.

D.ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
D1) YAŞAR, M. Ruhat (2013) Harput’u Yeniden Düşünmek, Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No: 1, 23-25 Mayıs, Elazığ.

E.YAPILAN PROJELER VE GÖREVLER
E1) YAŞAR, M. Ruhat (2001), Doğu Anadolu Projesi, Kadın ve Ailenin Güçlendirilmesi, D.P.T. Mevcut Durum ve Analizi C: III, Veri Toplayıcı, Elâzığ.
E2) YAŞAR, M. Ruhat (2006), Sosyal Uyum Projesi, Sosyal Hizmet Müdürlüğü,  Proje Yöneticisi, Elâzığ.
E3) YAŞAR, M. Ruhat (2007), Yoksulluk Haritası Projesi (TR 0405.02/LDI/2007), Avrupa Birliği Merkezi   İhale ve Finans Birimi ile DPT İşbirliği, Proje Yöneticisi, Elazığ.
E4) YAŞAR, M. Ruhat (2010), Etkin Rehberlik Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı, Proje Yöneticisi, Elâzığ.
E5) YAŞAR, M. Ruhat (2012), Çözüm İçin İlk Adım: Kilis Yoksulluk İstatistikleri, SODES Projesi, Proje Uzmanı, Kilis.

F.DİĞER

F1) YAŞAR, M. Ruhat (2013), Yoksulların Konutla İmtihanı: Konut Yoksulluğu, Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Editör: Ömer Aytaç ve Süleyman İlhan, Ankara: Birleşik Yayınevi, ss.277-338 (Kitap Bölümü)
F2) YAŞAR, M. Ruhat (2013), Kadınların Yoksulluğu: Kimsesiz Kadınlar Kastı, Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Editör: Ömer Aytaç ve Süleyman İlhan, Ankara: Birleşik Yayınevi, ss.221-276 (Kitap Bölümü)
F3) YAŞAR, M. Ruhat (2012), Çözüm İçin İlk Adım: Kilis Yoksulluk İstatistikleri, SODES Projesi, Kilis.
F4) YAŞAR, M. Ruhat (2014) Kilis’te Sığınmacı Algısı: Toplumsal Otizm ve Ötekileştirme Sürecinin İlk Görünümleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 2 (Kitap)
F5) YAŞAR, M. Ruhat (2005), “Kilis’in Sosyo-Kültürel Yapısı” (Seminer), Kilis Emniyet Müdürlüğü, Kilis.
F6) YAŞAR, M. Ruhat ( 2007),“PTT İmajı ve Müşteri Memnuniyeti” (Seminer), PTT Kilis Başmüdürlüğü İdari Personeli, Kilis.
F7) YAŞAR, M. Ruhat (2008), “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Hayır” (Panel), Kilis Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kilis.
F8) YAŞAR, M. Ruhat (2008), “AB Hibe Projeleri” (Panel),  Fırat Üniversitesi Radyo Televizyonu Hukuk Köşesi Paneli, Elazığ.
F9) YAŞAR, M. Ruhat (2011), Yoksullukla Mücadele, Paylaşım Kültürü ve Yoksullukla Mücadele, (Panel), Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis.
F10) YAŞAR, M. Ruhat (2014), Kilis’te Mülteci Algısı, Suriyeli Misafirler ve Kilis, Panel, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
  • TÜBİTAK
ÖDÜLLER
  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Yayın Ödülü
BİLGİSAYAR BECERİLERİ