Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

Adı Soyadı:

Yakup DOĞAN

Doğum Yeri ve Tarihi:

Besni - 1978

Bölüm:

İlköğretim Bölümü

E-Posta:

yakupdogan06@gmail.com

yakupdogan@kilis.edu.tr

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1317

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Biyoloji Öğretmenliği, Gazi Üniversitesi

1998

Yüksek Lisans

Biyoloji, Gazi Üniversitesi

2002

Doktora

Biyoloji Eğitimi, Gazi Üniversitesi

2009

Yrd. Doç. Dr

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012

Doç. Dr

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

Yrd. Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012-Devam Ediyor...

Öğretim Görevlisi

   

Araştırma Görevlisi

   
İDARİ GÖREVLER

Ana Bilim Dalı Başkanlığı

Okul Öncesi Öğretmenliği
Kilis 7 Aralık Üniversitesi     

2012-Devam Ediyor

Bölüm Başkanlığı        

Yabancı Diller
Kilis 7 Aralık Üniversitesi     

2013- Devam Ediyor

Koordinatörlük  

Erasmus Kurum Koordinatörü
Kilis 7 Aralık Üniversitesi     

2013- Devam Ediyor

YABANCI DİL BİLGİSİ
 • İngilizce (KPDS=66)
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bahar

Bilgisayar

2

2

Drama

2

2

Öğretim Tek. ve Mat. Tasarımı

2

2

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

İlköğretimde Kaynaştırma

2

0

İngilizce

3

0

 

 

 

 

2012-2013

Güz

Genel Biyoloji I

4

0

Genel Biyoloji Laboratuvarı I

0

2

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

3

0

Fen Eğitimi

2

2

Genel Biyoloji

2

0

Trafik ve İlkyardım

2

0

Araştırma Projesi I

1

2

Öğretmenlik Uygulaması I

2

6

Okul Deneyimi

1

4

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

 

 

 

Bahar

Genel Biyoloji II

4

0

Genel Biyoloji Laboratuvarı II

0

2

Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

3

0

Matematik Eğitimi

3

0

İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları

2

0

İlköğretimde Kaynaştırma

2

0

Kaynaştırma Eğitimi

2

0

Drama

2

2

Araştırma Projesi II

1

2

Öğretmenlik Uygulaması II

2

6

Okul Deneyimi

1

4

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

 

 

 

2013-2014

Güz

Genel Biyoloji I

4

0

Genel Biyoloji Laboratuvarı I

0

2

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

3

0

Fen Eğitimi

2

2

Genel Biyoloji

2

0

Trafik ve İlkyardım

2

0

Araştırma Projesi I

1

2

Öğretmenlik Uygulaması I

2

6

Okul Deneyimi

1

4

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

Drama

2

2

Bahar

Genel Biyoloji II

4

0

Genel Biyoloji Laboratuvarı II

0

2

Genetik ve Biyoteknoloji

2

0

Matematik Eğitimi

3

0

İlköğretimde Kaynaştırma

2

0

Araştırma Projesi II

1

2

Öğretmenlik Uygulaması II

2

6

Okul Deneyimi

1

4

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Sınıf Öğretmeni

Ankara-Çamlıdere Peçenek İlköğretim Okulu

1998-2002

Sınıf Öğretmeni

Ankara-Polatlı Hikmet Uluğbay Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

2002-2005

Müdür Yardımcısı  

Ankara-Polatlı Hikmet Uluğbay Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

2005-2008

Okul Müdürü

Ankara-Polatlı Hikmet Uluğbay Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

2008-2009

Müdür Yardımcısı  

Ankara-Polatlı Mehmet Gönenç İlköğretim Okulu

2009-2010

Doktora Sonrası Araştırmacı

Florida State University, College of Education

2009-2011

AKADEMİK İLGİLERİ
 •  Fen eğitimi
 • Biyoloji eğitimi
 • Kavram gelişimi
 • Eğitim programları
SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
B1. Doğan, Y., Koçyiğit, E., Çığ, O. (2010). Examination of teacher views about the role of constructivist program that makes literate students for science and technology. 2010 Florida Educational Research Association, Orlando, FL, 17-19 November 2010.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Doğan, Y. (2010). Fen ve Teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  7 (1), 86-106. 
D2. Doğan, Y. (2011). Fen ve Teknoloji derslerinde yapılması öngörülen yapılandırmacı etkinliklerin uygulanma sıklığı. Kuramsal Egitimbilim, 4 (1), 18-37.
D3. Doğan, Y. (2012). Fen ve Teknoloji dersi programında belirtilen yapılandırmacı etkinliklerin benimsenme düzeyi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (1), 167-186.
D4. Doğan, Y. (2012). Fen ve Teknoloji dersinde öğretim teknolojilerinin kullanımının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (2), 107-121.
D5. Doğan, Y. (2013). Yapılandırmacı programın öğrencileri fen ve teknoloji okuryazarı yapma rolü ve programın uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi.
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23), 119-129.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Doğan, Y. (2012). Fen ve Teknoloji programının öğrencileri fen ve teknoloji okuryazarı yapma rolü ve programın uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 26-30 Haziran. Niğde Üniversitesi, Niğde.

E2. Doğan, Y., İlhan, N., Özden, M. (2013). Fen ve Teknoloji öğretimi dersinde öğrenme amaçlı yazma aktivitesi olarak mektup yazma etkinliğinin incelenmesi. III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-7 Eylül. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
E3. Özden, M., İlhan, N., Doğan, Y. (2013). Öğretmen adaylarının kimya dersine ilişkin kimya günlüğü kullanma durumunun incelenmesi. III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-7 Eylül. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
F. Diğer yayınlar:
F1. Doğan, Y. (2012). Fen ve Teknoloji dersinde öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ilgili faktörlerin incelenmesi (Poster Sunumu). X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 26-30 Haziran. Niğde Üniversitesi, Niğde.


ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
 • Fen Eğitimi Araştırmaları Derneği (FEAD)
ÖDÜLLER
 • Teşekkür Belgesi (Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü-2009)
 • Teşekkür Belgesi (Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-2009)
 • Teşekkür Belgesi (Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-2008)
 • Aylıkla Ödüllendirme Belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı-2007)
 • Teşekkür Belgesi (Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-2004)
BİLGİSAYAR BECERİLERİ
 • Microsoft Office Programları
 • SPSS