Ünvanı:

Arş. Gör.

Adı Soyadı:

Zeynel AMAÇ

Doğum Yeri ve Tarihi:

Denizli - 1972

Bölüm:

İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

E-Posta:

zamac @ kilis.edu.tr

Website:

http://kilis.academia.edu/ZeynelAmac

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1710

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Pamukkale Üniversitesi

1990-1994

Yüksek Lisans

University of Missouri Columbia İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

2001-2002

Doktora

Indiana University, Bloomington Ph.D. Programı (Ana Alan)

Curriculum Studies (Sınıf Öğretmenliği Bölümü) (Yan Alan) : Öğretmenlik Eğitimi

2002-Devam Ediyor...

Yrd. Doç. Dr

 

 

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği A.B.D

2010 - Devam Ediyor...

İDARİ GÖREVLER
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi ERASMUS Koordinatörü  
YABANCI DİL BİLGİSİ
 • İngilizce
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)
 
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
 
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
 • Trabzon Arsin Çardaklı Köyü İÖO 2-3 Sınıf Öğretmeni
1994-1996
 • Denizli Beyağaç İÖO 1-2 Sınıf Öğretmeni

1996-1998
 • Denizli Uzunpınar İÖO 5. Sınıf Öğretmeni
1998-1999
 • Bloomington, Indiana, İlköğretim Okullarında, Bilgisayar Öğretmeni
2006-2008
AKADEMİK İLGİLERİ
 • Eğitimin sosyal temelleri
 • Sosyal Yapılandırmacı Eğitim
 • Çok kültürlü eğitim
SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

Amaç, Z., & Akgün, İ. H. (Eylül, 2015). A Closer Look at Multicultural Education Courses: Implications for Preparation of Elementary Teachers. The European Educational Research Association. European Conference on Education (ECER2015). Budapeşte, Macaristan.

Amaç, Z., & Akgün, İ. H. (September, 2013). Pre-service Teachers’ Experiences About A Community  Service Project For Syrian Refugees: Implications For Teacher Education. The European Educational Research Association. European Conference on Education (ECER2013). Istanbul, Turkey.

Akgün, İ. H., & Amaç, Z. (September, 2013). The Citizen Type Wanted to be Raised by the Citizenship and Democracy Education Course in Turkey. The European Educational Research Association. European Conference on Education (ECER2013). Istanbul,Turkey.

Akgün, İ. H., & Amaç, Z. (Nisan, 2013). İlköğretimde okul ortamının vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersinin kazanımlarının gerçekleşmesi  için uygunluğu’na yönelik öğretmen görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES II). Sosyal Bilgiler Eğitimine Disiplinlerarası Yaklaşım: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Katılım. Aksaray, Türkiye.

Çelik, S., & Amaç, Z. (2012). Are teacher education programs failing the nation’s urban schools? A closer look at pre-service teachers’ beliefs about working with inner-city students. The Journal of Multiculturalism in Education, 8(1). Retrieved from https://www.wtamu.edu/journal/volume-8-number-1.aspx#11

Amaç, Z., Akgün, İ. H., & Çelik, S.  (Eylül, 2012). Multicultural Experiences of Teacher Educators in the US: What Can We Learn from Them? The European Educational Research Association. European Conference on Education (ECER2012). Cadiz, Spain.

Amaç, Z. (Nisan, 2012). Öğretmen Yeterlikleri ve Çok Kültürlülük: Öğretmenlik Eğitimi İçin Bir Analiz. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu: Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar (USBES2012). İstanbul, Türkiye.

Şimşek, N., Amaç, Z., & Akgün, İ. H. (Eylül, 2011). Teacher competencies: A comparison between Turkey and Germany. The European Educational Research Association. European Conference on Education. Berlin, Germany.

Amaç, Z., Şimşek, N. & Akgün, İ. H. (Mayıs, 2011) ABD Öğretmen Eğitiminde Yaklaşımlar ve Türkiye'de Sınıf Öğretmenliği İçin Bir Öneri. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), Sivas, Türkiye.

Şimşek, N., Akgün, İ. H. & Amaç, Z. (Mayıs, 2011) Sosyal Bilgiler 5. Sınıf öğrencilerinin grafik okuma becerisini kazanma düzeyleri. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), Sivas, Türkiye.

Amaç, Z. & Çelik, S. (Kasım, 2010). Pre-service teachers’ perspectives about early field
experiences: How do they view their student teaching programs? International Academic Conference of Young Scientists "Humanities and Social Sciences 2010" (HSS-2010). Lviv Polytechnic National University. Lviv, Ukrayna.

Amac, Z. (Nisan, 2006). “She does not even know my name!” Preservice teachers’ perspectives about field experiences. The American Educational Research Association (AERA), San Francisco, CA.

Amac, Z. (Nisan, 2006). Social Justice, Diversity, and Teacher Education in Turkey. The American Educational Research Association (AERA), San Francisco, CA.

Amac, Z. (Kasım, 2004). Preservice Teachers Talk about Diversity: Implications for Teacher Education. The American Educational Studies Association (AESA), Kansas City, MO.

Amac, Z. (Ekim, 2004). Unpacking the Metaphor: “Teachers as Transformative Intellectuals.” Journal of Curriculum Theorizing Bergamo Conference, Dayton, OH.

Amac, Z. (Ekim, 2004). Perceptions of Preservice Teachers about Students from Different Backgrounds: Implications for Teacher Education. Midwestern Educational Research Association (MWERA), Columbus, OH.

Thinsan, S., Hakiwara, A., Amac, Z., Park, Y. K., & Choe, H. (July, 2004). A Critical Investigation of Diversity: Themes and Educational Implications Surrounding "The Last Samurai." Diversity Conference, Los Angeles, CA.

Amac, Z. (Şubat, 2004). Liberal, Contemporary Conservative, Radical, and Postmodern Thought: Implications for teacher education. The Southeast Philosophy of Education Society (SEPES), Tuscaloosa, AL.

Amac, Z. (Kasım, 2003). Crosswords Puzzle. Teaching presentation at Indiana University Foreign Language Share Fair, Indiana University, Bloomington, IN.

Thinsan, S., Sagavarasi, S. & Amac, Z. (Kasım, 2003). Unpacking and Applying Bloom's Taxonomy in EFL/ESL Evaluation. Indiana Teachers of English to Speakers of Other Languages (INTESOL), Indianapolis, IN.

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR

PROFESYONEL DERNEK ÜYELİKLERİ

2010-              Türkiye Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birligi  (SBEB)
2004-              Tübitak ARBİS
2004-2007      American Educational Studies Association (AESA)
2004-2006      Mid Western Educational Research Association (MWERA)
2004-2005      Southeast Philosophy of Education Society (SEPES)
2002-2003       Indiana Teachers of English to Speakers of Other Languages (INTESOL)
2002-              American Educational Research Association (AERA)
2001-2002      Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD)
2001-2002      Mid-Missouri Student Reading Association (MMSRA)
2001-2002      International Reading Association (IRA)

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

Sunum İnceleme, 2007 American Educational Research Association, Yıllık Konferansı

Sunum İnceleme, 2006 American Educational Research Association, Yıllık Konferansı

Sunum İnceleme, 2005 American Educational Research Association, Yıllık Konferansı

Yönetim Kurulu Üyesi International Journal of Progressive Educators

Üye, Indiana Universitesi Bloomington İlköğretim Bölümü, Danışmanlık Programı

Yönetim Kurulu Üyesi, Indiana Universitesi Bloomington İlköğretim Bölümü Zümre Toplantıları

Yönetici, Graduate Women Educators Network (2003-2004)

ÖDÜLLER
 • 2004 TC Milli Eğitim Bakanlığı - Teşekkür Belgesi
 • 2001 TC Milli Eğitim Bakanlığı - Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Bursu
 • 1990 TC Milli Eğitim Bakanlığı - Sınıf Öğretmenliği Bursu
BİLGİSAYAR BECERİLERİ