Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Bölüm Hakkında

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü 2007 yılında üniversitenin kurulmasıyla birlikte açılmıştır. 2016 yılında YÖK tarafından, eğitim fakültelerinde bölüm ve ana bilim dalları yönünden gerçekleştirilen yeniden yapılandırma çerçevesinde alınan karara istinaden üniversitemiz özel eğitim bölümünde Zihin Engelliler Eğitimi, İşitme Engelliler Eğitimi, Görme Engelliler Eğitimi ve Özel Yetenekliler Eğitimi olmak üzere 4 anabilim dalı ve lisans öğrencileri için Özel Eğitim Öğretmenliği Programı oluşturulmuştur. Özel Eğitim Bölümü, açılmış olduğu günden bugüne kadar belirli dönemlerde özel eğitim alanında öğretim elemanı bulundurmasının yanı sıra yeterli öğretim elemanı sayısına ulaşamadığı için henüz öğrenci almamaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında bölümümüzde 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi Doktor bulunmaktadır. 2022-2023 Eğitim-öğretim yılında bölümümüzün “Özel Eğitim Öğretmenliği” programına lisans düzeyinde öğrenci alınması planlanmaktadır. Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı 4 yıl olup (sekiz yarıyıl), eğitim dili Türkçe’dir. Programla ilgili kararlar bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcısı ve anabilim dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulu tarafından alınmaktadır.

 

Vizyon

Üniversitemiz Özel Eğitim Bölümü’nün vizyonu, özel gereksinimi olan bireylerin (zihin engelliler, işitme engelliler, görme engelliler ve özel yetenekliler) eğitimini kapsayan “özel eğitim” alanının çeşitli sorunları ve gereksinimleri üzerinde inceleme, deneme, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek, özel gereksinimi olan birey ve ailelerin eğitilmesini sağlamak için; öğrenciler, aileler, öğretmenler, yöneticiler ve toplumun diğer üyeleri ile çalışabilecek nitelikte, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmiş bilgi ve becerilere sahip, özel eğitim öğretmenleri yetiştirmektir. Bölümümüz, ülkemiz ve dünya için bilime ve eğitime katkıda bulunarak, bununla birlikte modern eğitim ortamları oluşturulmasında öncülük ederek özel gereksinimli bireylerin her düzeyde eğitimlerine katkıda bulunacak ve bağımsız yaşamaları için geçerli çözüm önerileri sunacak araştırmacı öğretmen, bilim uzmanı ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüz özel gereksinimli bireylerin eğitiminde Kilis ve çevresinde kamu ve özel kurumlarla iş birliği içinde çalışarak özel gereksinimli bireylerin eğitimi konusunda yeni bilgi, teori ve araştırmalar oluşturma, geliştirme ve yaymayı amaçlamaktadır.

 

Çalışma Alanları

Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği Programı mezunları okulu bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında hizmet veren özel eğitim okullarına özel eğitim öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Mezunlarımız özel eğitim okullarında öğretmenliğin yanı sıra Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde özel eğitim öğretmeni olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı birimlerde özel eğitim uzmanı olarak çalışabilmektedirler.

Son Güncelleme: 2024-03-15 16:02:55
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024