EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Eğitim Bilimleri Bölüm Fotoğrafı

Bölüm Hakkında :

Eğitim Bilimleri Bölümü, Bakanlar Kurulunun 12.08.1998 tarih ve 98/11641 sayılı kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde aynı yıl faaliyete geçmiş, ancak daha sonra 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı kararnamenin ek 78. maddesine istinaden kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2007 yılından itibaren 2 adet öğretim görevlisinin atanması ile bölüm resmi olarak faaliyete geçmiştir.

Eğitim Bilimleri Bölümü, eğitimde niteliğe inanan, sürekli onu sağlamaya ve artırmaya özen gösteren bir bölümdür. Eğitim Bilimleri Bölümü, lisans ve lisansüstü programları aracılığıyla, geleceğin bilgi toplumunu oluşturacak kuşakları yetiştirebilecek nitelikte, gerekli bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış, toplumsal ve teknolojik gereksinmeleri algılayabilen ve karşılayabilen, kendini çağın gereklerine uygun biçimde sürekli yenileyip geliştirebilen öğretmenler ve eğitimciler ile onların yetişmesini sağlayacak eğitimbilimciler yetiştirme çabası içindedir.

Eğitim Bilimleri Bölümü, ilköğretim ve ortaöğretimde öğretim yapacak öğretmen adaylarına mesleki bilgilerini geliştirmeyi amaçlayan, sorgulayıcı, yaratıcı düşünebilen ve düşündüklerini uygulamasına olanak verici ortamları hazırlayan, araştırmacı sorgulayıcı kişiliğe sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Eğitim Bilimleri Bölümü'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı programları mevcuttur.

 

Son Güncelleme: 2023-12-15 15:03:42
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024