Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nda Ölçme ve Değerlendirme alanına ait temel kavramların öğretilmesi, ölçme araçlarının uygulanması, yeni ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması ve bu ölçme araçlarının sonuçlarının yorumlanması becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Kazandırılması istenen hedef davranışların etkili bir şekilde ölçülerek ne derece gerçekleştiğine dair ölçme ve değerlendirme becerisi kazandırmak programın diğer bir amacıdır. Bununla birlikte Ölçme ve Değerlendirme alanına yönelik bilimsel çalışmalarla alana katkıda bulunabilecek uzmanlar yetiştirmek de amaçlanmaktadır.

 

 

Son Güncelleme: 2022-06-23 10:23:54
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024