Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü-Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrenci Değişim Programları Bölüm/ABD Koordinatörü Bilgi Formu
    
Değişim Programıİsim Soyisime-postaDahili Tel
Erasmus +Arş. Gör. Dr. Selvi DEMİRselvidemir@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1709
MevlanaArş. Gör. Dr. Sadık DURANsadikduran@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1720
FarabiArş. Gör. B. Sıttık KILIÇbskilic@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1726
BolognaArş. Gör. Sadık DURANsadikduran@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1720
    
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü-Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrenci Değişim Programları Bölüm/ABD Koordinatörü Bilgi Formu
    
Değişim Programıİsim Soyisime-postaDahili Tel
Erasmus +Arş. Gör. Fatih TIKMANfatihtikman@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1742
MevlanaArş. Gör. Fatih TIKMANfatihtikman@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1742
FarabiArş. Gör. Mehmet ŞENTÜRKsenturk@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1742
BolognaArş. Gör. Fatih TIKMANfatihtikman@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1742
    
Temel Eğitim Bölümü-Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrenci Değişim Programları Bölüm/ABD Koordinatörü Bilgi Formu
    
Değişim Programıİsim Soyisime-postaDahili Tel
Erasmus +Arş. Gör. Tansel TEPEtanseltepe@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1738
MevlanaArş. Gör. Dr. Ahmet SİMSARahmetsimsar@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1669
FarabiArş. Gör. Vakkas YALÇINvakkasyalcin@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1726
BolognaArş. Gör. Vakkas YALÇINvakkasyalcin@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1726
    
Temel Eğitim Bölümü-Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrenci Değişim Programları Bölüm/ABD Koordinatörü Bilgi Formu
    
Değişim Programıİsim Soyisime-postaDahili Tel
Erasmus +Arş. Gör. Zeynel AMAÇzamac@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1720
MevlanaArş. Gör. Durmuş BURAKdburak@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1720
FarabiArş. Gör. Esat YILDIRIMesatyildirim@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1742
BolognaArş. Gör. Zeynel AMAÇzamac@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1720
    
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü-Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrenci Değişim Programları Bölüm/ABD Koordinatörü Bilgi Formu
    
Değişim Programıİsim Soyisime-postaDahili Tel
Erasmus +Arş. Gör. Özge ÇİÇEKozgecicek@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1709
MevlanaArş. Gör. M. Berat UÇARberat@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1738
FarabiArş. Gör. Meliha ATASOYmeliha.atasoy@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1745
BolognaArş. Gör. İlknur AKYILDIZ SARIBAŞilknuras@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1745
    
Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğrenci Değişim Programları Bölüm/ABD Koordinatörü Bilgi Formu
    
Değişim Programıİsim Soyisime-postaDahili Tel
Erasmus +Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KARAMAN 0348 814 26 62-1672
Mevlana Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim SARIhisari@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1677
Farabi Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KARADAVUT AVCItugbakaradavut@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1753
BolognaArş. Gör. Esra ASICIesraasici@kilis.edu.tr0348 814 26 62-1670
Son Güncelleme: 2018-12-10 11:48:44
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019