Yeni: Önemli Duyuru!!! Öğrencilerimizin Dikkatine! (05.10.2020)

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DUYURUSU

 

 Üniversitemiz Senatosu, Koronavirüs (Covid-19) salgın ve bulaş riskinin hâlen ortadan kalkmamış olması ve salgının seyrinin bilinmezliği nedeniyle, YÖK Başkanlığının üniversitelere gönderdiği 13.08.2020 tarihli Sağlık Bakanlığı önerisini içeren yazı ile İl Pandemi Kurulunun 23.09.2020 tarihli yazısı ve Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün (KYK’nın) 24.09.2020 tarihli görüşlerini dikkate alarak 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi için aşağıdaki kararları almıştır.

 

1. Sağlık Bakanlığı ve İl Pandemi Kurulunun, “teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması,  uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise uygulamaların mümkünse ertelenmesi”  önerileri doğrultusunda teorik derslerin uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasına,

 

2. Uygulamalı derslerin ötelenmesine ya da mümkün olan alanlarda uzaktan eğitimle sürdürülmesine,

 

3. Son sınıfta olan öğrencilerin mutlak surette almaları gereken uygulamalı dersler varsa öncelikle uzaktan eğitimle, uzaktan eğitim mümkün değilse, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve pandemiye karşı güvenli ortamın oluşması şartıyla hibrit şeklinde olabilmesine,

 

4. Lisansüstü eğitim tez sürecindeki öğrenciler için uygulama gerektiren alanlarda tez danışmanlarının gerekli görmesi hâlinde çalışmaların pandemi kuralları bağlamında yüz yüze yapılabilmesine,

 

5. Alınan bu kararların Pandemi sürecinin gelişimine bağlı olarak ara sınavlar (vizeler) sonrası yeniden görüşülüp değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021