Yeni: I. Uluslararası Muallim Rıfat Bilge Eğitim Sempozyumu düzenlendi (22.10.2021)

 

Üniversitemizde 21.10.2021 tarihinde I. Uluslararası Muallim Rıfat Bilge Eğitim Sempozyumu düzenlendi. “Yeni Normal Süreçte Eğitim” temalı sempozyum, yurt içinden ve yurt dışından çeşitli üniversitelerdeki akademisyenlerin sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alper YETKİNER açış konuşmasında sempozyum hakkında genel açıklamalarda bulunup programın hazırlanmasında katkısı olanlara teşekkür etti. Sempozyumun birinci oturumu Doç. Dr. Yakup DOĞAN yönlendiriciliğinde “Kademelere Göre Yeni Normal Süreç Eğitim Uygulamaları” teması altında yapıldı. İlkokul düzeyinde uzaktan eğitim süreçlerini değerlendiren Prof. Dr. Rabia SARIKAYA çeşitli rapor sonuçlarıyla öğrenme kayıplarına dikkat çekti. Erken Çocukluk Döneminde Yeni Normal Süreç Uygulamaları başlıklı çalışmada Dr. Fatma Özge ÜNSAL, uzaktan eğitim sürecinde kullanılan EBA TV uygulaması hakkında bazı verileri ele alıp yeni normal süreçteki gözlemlerini paylaştı. Pandemi sürecinde yükseköğretim yol haritasını ve yapılan çalışmaları ele alan Doç. Dr. Murat İNCE, üniversitelerin uzaktan eğitim süreçleri hakkında bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN pandemi döneminde web tabanlı matematik öğretimi konusunda Türkiye’nin durumunu farklı ülkelerle kıyasladığı sunumda yaşanan zorluklar hakkında bilgiler verdi.

Yeni Normal Süreçte Öğretmen Yetiştirme temalı ikinci oturum Doç. Dr. Fatih BEKTAŞ’ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Tuğra KARADEMİR COŞKUN “Acil Uzaktan Eğitim” kavramına ilişkin açıklamalarda bulunup acil uzaktan eğitimde değişen kullanıcı profillerine değindi. Dr. Öğr. Üyesi Serkan KELEŞOĞLU uzaktan öğretimin öğretmenlik uygulamaları süreçlerine etkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Buket KISAÇ, salgın sürecinde özel eğitim öğretmen adaylarının eğitimi süreçlerinde yaşadıkları sorunlara ve çözüm önerilerine değindi. Uzaktan eğitimde Fen öğretimi ve laboratuvar uygulamalarını ele alan Doç. Dr. Metin AÇIKYILDIZ, laboratuvar uygulamalarının avantajları ve dezavantajları hakkında açıklamalarda bulunup kullanılan bazı uygulama, yöntem ve teknikler konusunda bilgiler verdi.

Sempozyumun üçüncü oturumu Yeni Normal Süreçte Eğitim başlığı altında Dr. Öğr. Üyesi Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi. Doç. Dr. Ümüt ARSLAN Covid 19 salgınının gençlerin eğitim ve kariyer süreçleri etkisi hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Pandemi sürecinde teknolojik bağımlılık ve yorgunluk başlıklı çalışmasında Doç. Dr. Esra ASICI, bazı risk faktörlerini ve teknolojik olumsuzlukları sıraladı. Pandeminin psikolojik sağlık ve psikoterapiler üzerine olan etkisine değinen Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ, sürecin farklı yaş grupları üzerindeki yansımalarını örnekler üzerinden açıkladı. Dr. Öğr. Üyesi Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK, pandemi sürecinde ebeveynlerin karşılaştıkları durumlara değindi ve bu süreçte ebeveynlere bazı tavsiyelerde bulundu.

Yeni Normal Süreçte Ölçme Değerlendirme temalı dördüncü oturum Doç. Dr. Halil İbrahim SARI yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Münevver İLGÜN DİBEK eski ve yeni normalde ölçme ve değerlendirme uygulamalarını karşılaştırdığı sunumda farklı açılardan çeşitli üniversitelerdeki öğrencilerin memnuniyet düzeyleri hakkında bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Salih ŞİMŞEK ölçme ve değerlendirme alanında yaşanan gelişmelere ve bu alanda yaşanacak olası gelişmelere değindi. Dr. Öğr. Üyesi Selma ŞENEL bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış testler ve söz konusu testlerin olumlu olumsuz yönleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sempozyumun beşinci oturumu Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARNAS’ın yönlendiriciliğiyle Yeni Normal Süreçte Uluslararası Eğitim Uygulamaları başlığı altında gerçekleştirildi. Dr. Tanyathorn HAUWADHANASUK, salgın sürecinde uygulanan uzaktan eğitimin otizmli öğrenciler üzerindeki etkilerini öğretmen, ebeveyn ve özel eğitim uzmanı açılarından ele aldı. Arş. Gör. İrem BİLGİLİ KARABACAK, Covid 19 sürecinin Amerika Birleşik Devletlerinde araştırma projelerine yansımalarını ele aldı.  Dr. Öğr. Üyesi Eren Halil ÖZBERK Almanya örneği üzerinden uluslararası eğitim araştırmalarında boylamsal verinin önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sempozyuma davetli konuşmacı olarak katkı sunan Prof. Dr. Michael P. KREZMIEN salgın sürecinde özel eğitimde yaşanan zorlukları ve gelişmeleri çeşitli istatistiki veriler üzerinden değerlendirdi. Özel oturum Dr. Öğr. Üyesi Beyza ALPAYDIN moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Sempozyumun kapanış konuşmasında Dr. Öğr. Üyesi Alper YETKİNER programdaki oturumlar ve ele alınan konular hakkında özet bilgiler verip genel değerlendirmelerde bulundu. Sempozyumun düzenlenmesinde, hazırlanmasında ve sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür edilmesiyle program sona erdi.

Sempozyumun tamamını izlemek için: https://youtube.com/playlistlist=PLf3spAFRWraWfUvJXuQGw_6WHICFqp8y4

 

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021