SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ABD

Ünvanı

Adı-Soyadı

Dahili Telefon No

Dr. Öğr. Ü.

 

Dr. Öğr. Ü.

Dr. Öğr. Ü.

Dr. Öğr. Ü.

Öğr. Gör.

Arş. Gör.

Arş. Gör.

Halil ÖZŞAVLI 

(Bölüm Başkanı-A.B.D. Başkanı)

Erdinç GÜLCÜ

Meral KUZGUN

Yavuz TOPKAYA

Ömer Faruk İNCİLİ

Fatih TIKMAN

Mehmet ŞENTÜRK

1736

 

1728

1733

1722

1739

1742

1742

Son Güncelleme: 2018-03-16 11:26:33
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018