SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ABD

Ünvanı

Adı-Soyadı

Dahili Telefon No

Dr. Öğr. Üyesi

 

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Öğr. Gör. Dr.

Arş. Gör.

Arş. Gör.

Erdinç GÜLCÜ

(A.B.D. Başkanı)

Meral KUZGUN

Türkan ÇELİK

Ömer Faruk İNCİLİ

Fatih TIKMAN

Mehmet ŞENTÜRK

1728

 

1733

1722

1739

1742

1742

Son Güncelleme: 2018-07-09 10:29:29
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018