SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

Tarihçe

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanma süreci başlatılmış ve bu çerçevede Eğitim Fakültemizin İlköğretim Bölümüne bağlı olarak Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı açılmış ve 2002-2003 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlanmıştır.

Ana Bilim Dalımızda 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

 

Programın Amacı

Programın temel amacı; öğrencilere, bir sosyal bilgiler öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılmasıdır. Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş, sosyal bilgiler alanlarında bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren, eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm arayabilen öğretmen adayları yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalı dersler (Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi) ise, Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uygulama İlköğretim Okulları işbirliği ile Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde iki yarıyılda gerçekleştirilmektedir.

 

Hedef

1- Ortaokul 5-7 sınıflar için sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmek.

2- Sosyal bilgiler öğretiminin ülkemizde ve dünyada gelişimine katkıda bulunmak.

3- Öğrencilere, bir sosyal bilgiler öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak.

 

Kabul Koşulları

 Türk öğrenciler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ana bilim dalına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların LYS TS-1 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

 

 

Çalışma Alanları

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programından mezun olan öğrenciler, ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz ayrıca sosyal bilgiler öğretiminin kapsamına giren Demokrasi ve İnsan Hakları ile Türkiye Cumhuriyeti, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük gibi dersleri verebilmektedir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programından başarıyla mezun olan öğrenciler lisansüstü programların başvuru şartlarını yerine getirdikleri takdirde bu programlara devam edebilmektedir. Bu şartlar üniversitelerin web sitelerinde ilan edilmektedir.  İlanda özel ve genel şartlar belirtilir ancak lisansüstü bir programa geçmek isteyen tüm adayların öncelikle ALES’ e girmiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte ilan edilen özel şartları taşıyan adaylar akademik birikimlerini değerlendirmeye yönelik bilim sınavına girerler. Ayrıca ÖYP kontenjanı dâhilinde Anabilim Dalı’na atanan araştırma görevlileri Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans programına YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından başlatılmaktadır.

 

Mezuniyet Koşulları

 Programa kayıtlı olan öğrenciler, mezun olabilmek için bazı şartları sağlamalıdır. Bunlardan bazıları şöyledir:

1- Ders programında yer alan teorik ve uygulamalı derslere devam etmek

2- Genel not ortalaması en az 2,00 olmak

3- Ders, uygulama ve öğretmenlik stajını yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlamak

4- 240 AKTS' yi tamamlamış olmak.

 

Program Profili

 Akademik ve mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Programın standart eğitim ve öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bazı durumlarda bu süre değişebilmektedir. Genel Not ortalaması 3.00 olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alabilmekte ve bir dönem erken mezun olabilmektedir. Ancak yeterliği tamamlayamamış öğrenciler için bu süre 7 yıla kadar uzayabilmektedir.

Programda teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Teorik dersler Anabilim Dalına ait dersliklerde yapılmakta, konuyla ilgili gezi ve gözlemlerle desteklenmektedir. Uygulamalı derslerin yapılacağı yerler ise dersin amacına ve sorumlu öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin topluma hizmet uygulamaları dersi Kilis’te görev yapan çeşitli sosyal kurum ve kuruluşlarda yapılırken okul deneyimi dersi ilköğretim okullarında yapılmaktadır.

 

Alana Özgü Beceri Ve Yetkinlikler

1- Harita, grafik, kroki çizme yorumlama

2- Topluma hizmet etme

3- Tarihsel empati

4- Materyal tasarım ve geliştirme

5- Dünya sorunlarını fark etme

 

Genel Yetkinlikler

1- Eleştirel düşünme becerisi

2- Yaratıcı düşünme becerisi

3- İletişim becerisi

4- Araştırma becerisi

5- Problem çözme becerisi

6- Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi

7- Girişimcilik becerisi

8- Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi

9- Gözlem becerisi

10- Mekânı Algılama

11- Değişim ve sürekliliği algılama becerisi

12- Sosyal katılım becerisi

13- Karar verme becerisi

14- Zaman ve kronolojiyi algılama

15- Empati becerisi

 

Öğretim Türü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Son Beş Yılın Taban Puanları (TS-1)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine yerleşen öğrencilerin son beş yıla ait taban puanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

2011

2012

2013

2014

2015

396,557

366,031

354,869

350,020

338,166

 

Son Güncelleme: 2016-10-08 11:32:46
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021