TÜRKÇE EĞİTİMİ ABD

Ünvanı

Adı-Soyadı

Dahili Telefon No

Dr. Öğr. Üyesi

 

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Öğr. Gör.

Arş. Gör.

Arş. Gör.

Arş. Gör.

Nurşat BİÇER 

(Bölüm Başkanı-A.B.D. Başkanı)

Gülşah PARLAK KALKAN

Muhammed HÜKÜM

Bahanur ÖZKAN BAHAR

Yakup ALAN

Sadık DURAN

Selvi DEMİR

Bekir Sıttık KILIÇ

1752

 

1730

1729

 

1732

1720

1709

1726

Son Güncelleme: 2018-05-30 13:37:07
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018