TÜRKÇE EĞİTİMİ ABD

Ünvanı

Adı-Soyadı

Dahili Telefon No

Yrd. Doç. Dr.

 

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Öğr. Gör.

Arş. Gör.

Arş. Gör.

Arş. Gör.

Nurşat BİÇER 

(Bölüm Başkanı-Türkçe Eğitimi A.B.D. Başkanı)

Gülşah PARLAK KALKAN

Muhammed HÜKÜM

Yakup ALAN

Sadık DURAN

Selvi DEMİR (ÖYP)

Bekir Sıttık KILIÇ

1752

 

1730

1729

1729

1720

1709

1726

Son Güncelleme: 2017-11-20 15:32:56
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017