FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 


Tarihçe

2007 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte bu üniversiteye bağlanan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde 2011 ylından itibaren fen bilgisi öğretmenliği lisans, 2014 yılından itibaren de fen bilgisi eğitimi yüksek lisans öğrencileri yetiştirilmektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri merkez kampüsteki Kazancıoğlu binasında sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Program Profili

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.   Anabilim dalımızın normal öğretim olmak üzere toplam 4 sınıfı ve yaklaşık 180 öğrencisi bulunmaktadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Lisans programının temel amacı; İlköğretimde görev alacak Fen Bilgisi Öğretmeni adaylarına alanları ve öğretmenlik formasyonu ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.   Alan derslerine ait uygulamalar (Genel Kimya Laboratuvarı I ve II; Genel Fizik Laboratuvarı I, II ve III; Genel Biyoloji Laboratuvarı I ve II; Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I ve II; v.b.) fen bilgisi laboratuvarında yürütülmektedir. Görselliğin ön planda olduğu dersler için dizayn edilmiş bilgisayar destekli projeksiyon cihazı donanımlı sınıflar bulunmaktadır. Anabilim dalı öğrencileri Öğretmenlik Uygulaması I, II ve Okul Deneyimi dersleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında staj yapmaktadırlar.   Lisans programını tamamlayanlar, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı derecesi ve öğretmenlik diploması almaya hak kazanırlar. Anabilim dalımız mezunları Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okullarında ve Özel Okullarda ve Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Okullarında Fen Bilgisi Öğretmeni olarak görev alabilmektedirler.   Anabilim dalından mezun öğrencilerimiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı programı kapsamında yüksek lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümün anabilim dallarından mezun olanlar, akademik kariyerlerine devam edebilirken, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Son Güncelleme: 2019-09-18 15:20:32
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021